Meditácia na 18.07.2019

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 11, 28-30

Možno pochybovať, či bremeno Kristových zásad je ľahké. Pán Ježiš nás nevyzýva k ľahkým veciam; pretože aj v škole sa nehodnotí vysoko učiteľ, ktorý málo vyžaduje od žiakov; taký majster nenaučí veľa. Kristus, keď nás povoláva na vrcholy dokonalostí, kladie nám ťažké požiadavky: jeho zásady vernosti, odpustenia, ústupčivosti, zdržanlivosti - sú neporovnateľne rozhodnejšie než tie, ktoré možno nájsť v iných náboženstvách. Ale nemožno pochybovať, že aj tieto ťažké pravidlá Kristovho náboženstva sú oveľa ľahšie v porovnaní s ťarchou, akú si ukladá sám sebe márnivý, domýšľavý, požadovačný človek: je to skutočné jarmo a bremeno prehnaných požiadavok a ambícií, nárokov, horekovania, krívd a horkostí - jarmo, ktorému nejeden podľahne, pripravuje si depresívne stavy, stresy a frustrácie, stáva sa psychopatom a nakoniec dostáva infarkt. O koľko ľahšie je podriadiť sa tomu Kristovmu jarmu, o ktorom hovorí: Učte sa odo mňa, lebo som... pokorný srdcom. Ten človek pokorný srdcom vie povedať: Bože, všetko čím som a čo mám - mám od teba; dovoľ, aby som vždy na to pamätal, aby som túžil po mále a vedel sa tešiť z toho, čo dostanem z tvojej vôle.

 

Vyčerpanosť

Čas s Ježišom je časom modlitby, ticha, kedy k nám hovorí Boh. Sv. Gregor Veľký vo svojich `Dialógoch` spomína príbeh sv. Benedikta. Jedného dňa bratia pracovali pri stavbe kláštorných budov a natrafili na veľký kameň, ktorý chceli zdvihnúť a vsadiť ho do múra. Keď ho dvaja ani traja nemohli pohnúť, ponáhľali sa im mnohí na pomoc, ale kameň sa ani tak nepohol, akoby do zeme zapustil korene. Až napokon bolo celkom zjavné, že to na ňom sedí odveký nepriateľ, a preto nie jemožné pohnúť ním z miesta ani silou toľkých mužov. V takej ťažkej situácii poslali po `Božieho muža` - Benedikta, aby prišiel modlitbou odohnať diabla a mohli kameň zdvihnúť. On okamžite prišiel, pomodlil sa, dal požehnanie a ohromný kameň sa dal tak ľahko zdvihnúť, akoby predtým nemal nijakú váhu. 

Čo nám ten príbeh chce povedať, priatelia? Iba to, že modlitba vždy robí zázraky. Čas venovaný modlitbe bude vždy dostatočne odmenený. Skúsme preto pamätať na Ježišove slová: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.“ Pamätajme, že Ježiš nám vždy chce pomôcť, on iba čaká, kedy prídeme. Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | Ako bude vyzerať kronika (môjho) života?