Meditácia na 21.07.2019

16. nedeľa v Cezročnom období | Lk 10, 38-42

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

 

Ktorý podiel je lepší?

Počujeme, že Mária si vybrala lepší podiel; ale z toho nevyplýva, že podiel, ktorý patril Marte, bol zlý. Ak je veľa dobrých podielov, tak niektorý z nich môže byť lepší. Pán Ježiš jednoducho bránil Máriu, ale to neznamená, že haní Martu. Podiel, ktorý má Marta, je predsa tiež potrebný a chvályhodný. Avšak, Mária si vybrala lepší podiel. Ako vidíme, dnes je vo svete (a aj v živote Cirkvi!) veľmi veľa aktivity, ruchu, činnosti, behania, zvŕtania až po hranice možností, až po zbláznenie a infarkt. Ale primálo je pokojnej trpezlivosti, aby sme sa započúvali do Božieho slova, aby sme zotrvávali v prítomnosti tohto slova, ako to urobila Mária. A práve v tomto čase si naša myseľ odpočinie, naše srdce sa upokojí, dýchanie sa vyrovnáva a sily sa obnovujú pre ďalšie účinné konanie. Samozrejme, Boh potrebuje našu pracovnú aktivitu, akou bola aktivita Marty - ale my nemenej potrebujeme jeho prítomnosť. Ľudia sú dnes celí pobláznení, čo sa týka realizmu: reálne myslieť, reálne konať, reálne rátať a plánovať...

A predsa Boh, Kristus, kríž to sú najnádhernejšie reality sveta. Preto kontemplácia týchto realít, styk s nimi je špeciálnou formou dokonalého realizmu, je dokonca celkovým obrazom realizmu. Čiže: kontemplácia, rozjímanie o Božích pravdách a tajomstvách, chvíle strávené v Kristovej prítomnosti to nie je niečo len pre obšťastňovanie rehoľníčok, ale tiež čo najviac pre každodenný život; to nie je popieranie životných hodnôt, pretože práve tam sa nadobúdajú najpotrebnejšie hodnoty pre svet, ako dôvera, trpezlivosť, ovládanie a pohoda ducha. Pán Ježiš uisťuje, že toho lepšieho podielu nebudeme zbavení. Pretože tie všetky podiely našej každodennej, praktickej aktivity, a teda zdravie, zručnosť, bystrosť, hospodárnosť budú nám postupne odňaté; ale ostane bohatstvo Božieho slova a Božej prítomnosti, ktorými sme napĺňali našu dušu. Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | ROMÁNY P. Ľubomíra Stančeka, CM