Meditácia na 24.07.2019

Streda 16. týždňa v Cezročnom období | Mt 13, 1-9

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Kto má uši, nech počúva!“

 

Mal rozsievač neúspech?

Rozsievač musel za čias Ježiša počítať so stratou, že niekoľko zŕn vyjde nazmar. To však nebola nešikovnosť rozsievača. Prax siatia spočívala v tom, že rozsieval pred orbou. Kráčal po neoranom strnisku a úmyselne seje aj na chodník, ktorý cez strnisko vyšliapali ľudia, pretože aj chodník sa zorie. Úmyselne hádže semeno aj do tŕnia, pretože aj tŕnie bude zorané. A nečudo, že zrnká obilia padajú aj na skalnatú pôdu, pretože skalnatú pôdu bude vidno pod tenkou vrstvou ornice až vtedy, keď na ňu radlica pluhu narazí a zaškrípe. Tým je vyvrátená námietka o nešikovnosti rozsievača, pretože spôsob práce orientálca je iný ako u Európana. Ježiš v podobenstve ešte hovorí, že dokonca ani na dobrej pôde nebude žatva rovnaká. Ornica svojím zložením a kvalitou vždy nie je rovnaká. Preto podobenstvo hovorí o rôznosti úrody. Ježiš tým chce poukázať, aby sa rozsievač nedal ovplyvniť, roztrpčiť a zastrašiť nijakým neúspechom. Nemá myslieť na množstvo prekážok a protivenstiev. Rozsievač má rátať so žatvou. Ako triezvy realista vie o nebezpečenstvách a sklamaniach, ktoré nepodceňuje a ich ani nepreceňuje. V podobenstve sú znázornené vtákmi, tŕnim, skalnatou pôdou. Rozsievač má byť realistom. Úspech ho nezvedie k pýche a povyšovaniu; neúspech mu neuberá na odvahe a vytrvalosti, vernosti, usilovnosti a vážnosti. Nedá sa odradiť.

Veriaci nemá byť len rozsievačom, ale aj semenom. Pole z evanjelia neznamená rozdielny stav srdca, ale rozdielny postoj k Božiemu slovu. Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018