Meditácia na 18.08.2019

20. nedeľa v Cezročnom období | Lk 12, 49-53

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane! Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“

 

Kresťanstvo chce vychovať hrdinov

Učenie Krista rozdeľuje: kto ho prijme a kto ním opovrhne. Toto delenie zasiahne rodiny, národy. Okolo Kristovej osoby sa vždy budú triediť duchovia. Kristus od svojich žiada absolútnu vernosť pred všetkým a pred všetkými. Slovo “pokoj“ mnohí chápu rôzne, zoširoka, teda nesprávne, hoci sa stalo moderným slovom. Nejedná sa len o prekutie mečov na radlá a kopijí na viničné nože, „že národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju“ ( Iz 2,4). Triedenie duchov okolo pokoja Kristovho je aj dnes. Postoj ku Kristovi delí: troch proti dvom, otca proti synovi, matku proti dcére, nevestu proti svokre. Ľudia i dnes za misu šošovice zrádzajú. Pre pohodlie zabúdajú. Hriech ich robí slepými, hluchými, nemými, chromými. Vernosť a zrada stoja proti sebe. 

Kresťanstvo je veľmi požadovačné náboženstvo. Vychováva hrdinov, ale iba z tých, čo sú ochotní všetko vsadiť na vernosť Kristovi - a za vernosť sa draho platí. Kresťan musí jasne zastať postoj medzi vierou a neverou, medzi nádejou k Bohu a nádejou, čo ponúka svet. Pravý kresťan aj vtedy neprestáva milovať a dokazovať skutkom i slovom lásku tým, čo ho pre jeho pravý a nekompromisný postoj k pravde súdia, odsudzujú, prenasledujú, vraždia. Kresťanstvo má viac ako 16 miliónov mučeníkov a ešte viac nekrvavých a vyznávačov. Nie iba z čias prvotnej Cirkvi, za prenasledovania Néra, Diokleciána, ale aj z tridsiatych rokov 20. storočia počas prenasledovania v Španielsku, Mexiku. Z čias komunizmu, nacizmu máme rovnako vzory, hrdinov, svätcov za Krista, jeho učenie, pravdu. Agnesa Rímska, Priska, ako i Mária Goretti, Anka Kolesárová a ďalšie mladé dievčatá sa nebojácne postavili proti svojim vrahom. 

Láska a zlo budú do konca čias stáť proti sebe. Zlo nezvíťazí nad dobrom až na konci, pri druhom príchode Krista na zem, ale už skôr. Vernosť Kristovi prináša nový život. Krv mučeníkov je semenom nových vyznávačov. Pravda zvíťazí. Falošný pokoj bude zničený. Odpovedajme svojou odvahou. Amen.

facebook_like_logo.jpg |