Meditácia na 22.08.2019

Panny Márie Kráľovnej | Mt 22, 1-14

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: ‚Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!‘ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: ‚Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?‘ On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: ‚Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘ Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

 

Najkrajšia kráľovná

Je dnes vecou ctiteľov Panny Márie načerpať novej posily v duchovnom živote. Vieme, že Panna Mária už požíva odmenu od Ježiša. Vieme, že bola za svoju vernosť vzatá do neba a tiež korunovaná za Kráľovnú neba. Panne Márii nič nepridáme svojou modlitbou a účasťou na svätej omši. Ona už má všetko v tom najväčšom stupni slávy. A predsa, naša účasť na svätej omši a pristupovanie ku sviatostiam jej robí radosť. Mária v dnešný deň nezabúda na svojich ctiteľov a prosí Syna o potrebné milosti pre nás. V dnešný deň účasť v kostole je pre nás zdrojom nových milostí a rozmnožením darov, ktoré sú nám najviac potrebné. Ktosi poznamenal: Keď sa vie tešiť prirodzená matka z návštevy detí, o čo viac naša nebeská Matka! Deti od matky nikdy neodchádzajú bez pozornosti. Keď už matka všetko rozdala po hmotnej stránke, aspoň svojím úsmevom, pohladením, požehnaním na čelo obohatí svoje deti.lubomir_stancek_dc.jpgA tak je to aj s Matkou všetkých matiek. Mnohí ľudia majú v obľube určitý druh kvetov. Keď im chcú spraviť radosť, svoju lásku im prejavia týmito kvetmi. Sme rôzni farbou pleti, jazykom, vekom, vzrastom, pohlavím, vzdelaním a podobne. Sme rôzni a predsa dnes chceme všetci ponúknuť jeden kvet. Nech je to biely kvet - čistota našich duší. Pripodobňujeme sa touto farbou v jej sviatok. Kráľovná naša, ktorá nedala súhlas k hriechu, chce nás dnes odprevadiť s požehnaním svojho Syna. A to je pre nás to "naj" na rozlúčku v jej sviatok. Mária hovorí: Ďakujem, že ste prišli. Nezabudnite, príďte zas! Amen.


facebook_like_logo.jpg | 2018 | PANNA MÁRIA