Meditácia na 27.08.2019

Utorok 21. týždňa v Cezročnom období | Mt 23, 23-26

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie - spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!“

 

...sme povolaní k niečomu krásnemu, a to nielen na pohľad, ale aj k hĺbke...

Vieme, že sa bojuje proti zvykovosti, tradícii, ale neobohatí to. Prídu prvé skúšky a ukáže sa plytkosť. Duchovný život prinesie veriacemu vtedy úžitok a obohatenie, keď vie pre svoju vieru priniesť i obete. Vie si nájsť čas, vie sa zrieknuť, chce niečo viac ako len to, čo sa musí a má. Preto si nesmieme zakladať len navonok - veď sa modlím! Ale aká je tvoja modlitba? Je pravidelná? Sústredená? Je to podľa teba skutočný rozhovor? Nehanbil by si sa za takýto rozhovor, keby si ho viedol s niekým vedľa seba? A čo dôstojnosť a držanie tela? Alebo účasť na svätej omši. Viem si nájsť na ňu nielen čas, ale viem sa pred jej začatím vžiť do prostredia? Viem si kontrolovať počas nej myšlienky, držanie tela? Viem si uvedomiť, že to nie sú len vonkajšie gestá, slová, ale aj čosi z tej vnútornej, úžasnej a skrytej sily? Nerobím len preto službu blížnemu, aby mi on raz vrátil? Viem v pomoci druhému vidieť prejav lásky ku Kristovi, ktorý je v každom človeku? Pán Ježiš vystríhal farizejov a zákonníkov, že viacej dbali na vonkajšok a ich vnútro ich nezaujímalo.

Teda všímajme si svoje vnútro aspoň toľko, koľko času venujeme svojmu vonkajšku. Deň má 24 hodín. Koľko minút z nich si nájdem pre Boha? Ach, keby to bolo 24 minút! Počas nich sa dá pomodliť jeden ruženec, ráno a večer tie najzákladnejšie modlitby: Otče náš, Zdravas a Sláva. Nesmieme to chápať matematicky, ale pre nás viac má a musí zavážiť láska. Tak si praje sám Ježiš. Chceme, aby aj o nás platili slová, že zvonka je to všetko krásne, pekné, ale vo vnútri to už tak pekné nie je? Nie! Práve naopak, o kresťanoch má platiť, že zvnútra ich život je krajší, pretože navonok sú skromní, netúžia po kráse, sláve a uznaní, lebo to je márnosť, to je kvet, ktorý vädne a usychá. Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | YT