Meditácia na 29.08.2019

Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom období | Mk 6, 17-29

Herodes dal Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“ Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?“ A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“ Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu.

 

Príklad odvážneho postoja Jána Krstiteľa je veľmi potrebný našej dobe

...keď nás zalieva prúd nečinnosti a ľahostajnosti, keď čoraz častejšie počujeme výhovorky: a čo mňa do toho? Nie je to moja vec! Ján Krstiteľ, keď pozeral na trestuhodný Herodesov život, tiež nemusel zaujať činný postoj. Mohol povedať: na to sú tu kňazi, starší z ľudu, zákonníci a úradní strážcovia morálky. Nemusel sa vyjadriť, tým viac, že určite predvídal, ako tragicky sa skončí jeho intervencia. Ale Ján bol dôsledným človekom: vykonávajúc svoje zodpovedné poslanie, vyzývajúc k obráteniu, karhajúc a napomínajúc prostý ľud – nemohol brať ohľad na hodnostárov. A my, keď sme začali vykonávať svoje životné poslanie, tým samým sme prebrali zodpovednosť za nejakú vec, za celý rad vecí. Pre tieto veci musíme sa vystatovať nielen ťažkostiam, ale aj nepríjemnostiam; neobíde sa bez toho, aby sme nenarazili na blížnych, neraz na vplyvné osoby, neraz dokonca na svojich najbližších; bude sa treba proti niekomu postaviť, niekomu niečo odmietnuť, niekomu povedať: nesúhlasím! Neslobodno! Nedovolím! Nepodliehajme klamu, že sa nám podarí stráviť život v bezpečnom zákutí, v zdaní falošnej skromnosti skrývajúc sa a poisťujúc, len aby sme uchránili svoj tzv. svätý pokoj. Bol by to taký nijaký život poctivého a priemerného človeka, ktorý nerobí starosti, ale tiež nie je na úžitok veci, ktorej má slúžiť.

Ak sa však bojíme vystaviť nebezpečenstvu pri obrane toho, čomu sme venovali život, tak náš život je už prehraný. Určite neprídeme o hlavu ako sv. Ján. Ale zanedbávajúc, či dokonca zrádzajúc vec môžeme stratiť tvár. A to je oveľa horšia strata.

facebook_like_logo.jpg | 2018