Meditácia na 11.09.2019

Streda 23. týždňa v Cezročnom období | Lk 6, 20-26

Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“

 

Blahoslavení

„Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť...“, píše autor evanjelia, a to „...pre Syna človeka“, dodáva ďalej. Tak pripája vysvetlenie: pre Ježiša. Ježiš blahoslaví tých, ktorých budú zaznávať, odstrkovať i biť pre jeho slovo, ktoré im nedovolí prisviedčať klamstvám, podporovať nespravodlivosť a neodporovať zlu v akejkoľvek podobe. V povahe Ježišových učeníkov zaiste nie je vyvolávať spory v prostredí, v ktorom žijú, ale nie je v ich povahe ani vyhýbať sa im. Ak sú prenasledovaní, sú prenasledovaní pre spravodlivosť, ktorú Ježiš stelesňuje, predstavuje a hlása. Túto spravodlivosť svet často nechápe a často neprijíma. Nie preto, že by bola sama o sebe nepochopiteľná alebo škodlivá, ale skôr preto, že usvedčuje tento svet z jeho odklonu od Boha, od tej pravdy, ktorú sme všetci povolaní hľadať a poznávať.

Ježiš však aj dnes povzbudzuje svojich nasledovníkov, aby nasledovali jeho príklad, hoci často doplatia za svoju vernosť tým, že budú prenasledovaní. Dokonca evanjelium hovorí o nenávisti, vylúčení zo spoločenstva ľudí a potupe, to znamená, že budú znášať mnohoraké príkoria. Všimnime si teraz dôvod, pre ktorý sa majú radovať a veseliť. Tí, ktorí sú prenasledovaní pre Ježiša a skusujú mnohé príkoria, sa môžu cítiť blahoslavenými preto, lebo podobné prenasledovania sú zrejmým znakom ich príslušnosti k Pánovi. Ale blahoslavení sú aj preto, že prenasledovaním pre spravodlivosť získavajú nádej na hojnú odplatu v nebi. A nakoniec je potrebné všimnúť si aj to, že Ježiš pokladá prenasledovanie pre jeho meno za taký zrejmý znak učeníctva a taký silný dôvod nádeje na nebo, že tým, ktorí ho znášajú, odporúča nielen radovať sa, ale aj veseliť. Amen.

NEBO | Každým dychom vdýchnuť budúcnosť, vydýchnuť minulosť…