Meditácia na 18.09.2019

Streda 24. týždňa v Cezročnom období | Lk 7, 31-35

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní? Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘ Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno, a hovoríte: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoríte: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti.“

 

Realista

Kedy u mňa prevláda pesimizmus, optimizmus, realita? Mením svoje správanie, názory, postoje podľa toho, v akom som prostredí, akú majú ľudia náladu, v koho som blízkosti? Čo vplýva na moje rozhodovanie? Ježiš hovor: „Komuže prirovnám ľudí tohoto pokolenia.“ (Lk 7,31) Slová detí, ktoré pri hre pokrikujú: „Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste,“ môžu byť narážkou na tých ľudí, ktorí sa bezpodmienečne chcú pripodobniť úsudkom a mienkam svojho prostredia; sú veľmi citliví na to, čo si iní o nich myslia a hovoria. Trápi ich strach pred stratou ľudských ohľadov, či zosmiešnením. Takéto správanie je jeden druh najfalošnejšieho a najotrockejšieho strachu, ktorý paralyzuje človeka v jeho konaní. Ľudský ohľad, to je železná bariéra, o ktorú sa rozbíjajú najsvätejšie zásady, zvyky a tradície. Často vernosť, šľachetné zásady a charakter sa rozbíjajú o tzv. “ľudské reči“.

Budujme svoju identitu. Netancujme na to, čo nám iní hrajú, keď sa to nezhoduje s tým, čo od nás žiada Boh. Žiada sa mať charakter jasný, pravdivý a preniknutý láskou. Ján Krstiteľ si nič nerobí z ľudských rečí. Ježiš, o ktorom hovorili: „Hľa, pažravec a pijan,“ zomrel aj za nich.

Návrh na osvojenie si: Prehodnotím svoje postoje.

2018 | Gaudete et exsultate