Meditácia na 25.09.2019

Streda 25. týždňa v Cezročnom období | Lk 9, 1-6

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

 

Hlásať Božie kráľovstvo

Nezabúdam, že mám hlásať Božie kráľovstvo? Primerane sa na hlásanie pripravujem? V čom vidím u seba pokrok a v čom rezervy? Ježiš Dvanástim ktorých posiela hlásať Božie kráľovstvo hovorí: „Na cestu si neberte ani palicu, ani chlieb, ani peniaze; ani dvoje šiat nemajte.“ (Lk 9,3) Pán Ježiš chce mať zo svojich učeníkov vierohodných svedkov. Ich poslaniu hlásať Božie kráľovstvo nesmie nič brániť. Svedok Božieho kráľovstva má klásť dôraz na hlásanie a nie na veci, ktoré sú potrebné, ale môžu poslúžiť opačne, škode poslania. Hlásať Božie kráľovstvo je zodpovednosť a nie vec senzácie. To vysvetľuje kto, kde a ako môže hlásať Božie slovo. Iné poslanie má biskup, kňaz a diakon a iné laik. Cirkev má moc od Krista, kde a kedy má a môže hlásať Božie kráľovstvo. Toto poslanie si vyžaduje aj primeranú prípravu a znášanie zodpovednosti. To stanovuje CIC. K hlásaniu Božieho kráľovstva nemôže chýbať odvaha. Boh každému určil životnú úlohu.

So sv. Pavlom hovorme slovom i svojím životom: „Z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna.“ (1 Kor 15,10) Pre svoje poslanie sa nepýšime, ale keď poznáme svoje slabosti, viac myslíme na Boha a pripodobňujme sa Ježišovi Kristovi. On koná v nás a cez nás. Poslanie ohlasovať prijímajme s pokorou, odvahou, vo svojej dobe splniť svoju úlohu k spáse nás i zverených.

Návrh na osvojenie si: Niečo naviac pre osvojenie si poslania ohlasovateľa.

2018 | Gaudete et exsultate