Meditácia na 27.09.2019

Piatok 25. týždňa v Cezročnom období | Lk 9, 18-22

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

 

Identita

Kto je pre teba Ježiš? Dozrievaš na identitu Ježiša? Nakoľko dávam rásť Kristovi vo svojom povolaní? Ježiš sa pýta apoštolov nielen: „Za koho ma pokladajú zástupy?“, ale aj „A vy ma za koho pokladáte?.“(Lk 9,18.20) S pojmom Mesiáš nielen za čias Krista, ale i dnes sa spájajú rôzne politické, hospodárske i osobné, pravé i nepravé nádeje. Ježiš apoštolom zakazoval o ňom hovoriť ako Mesiášovi, pokiaľ nevstane z mŕtvych. Dnes je potrebné jasne hovoriť, učiť o Bohu - Ježišovi, Vykupiteľovi a Spasiteľovi… Ježiš v evanjeliách nešetrí vysvetleniami, poučeniami a zázračnými znameniami.

Od nás sa žiada, aby sme mali jasné, kto je Ježiš, jeho učenie, poslanie, náš cieľ života a nemôže nám byť ani ľahostajné za koho Ježiša pokladajú v našom okolí. Náš život tak na verejnosti i súkromí má byť toho dôkazom. Je potrebné, aby sme boli takí, za akých chceme byť považovaní inými. Svojím životom ukazujme, kto je pre nás Ježiš. Pán Ježiš bol skutočne Mesiášom, čo dokázal svojím životom. Je správne, vždy mať dobrú vôľu, žiť príkladne svoj stav, aby iní na našom živote spoznali Ježiša, uverili v Ježiša a túžili žiť s Ježišom. Osvojujme si prostriedky, aby sme rástli v láske k Bohu a viac sa pripodobňovali svojím životom Ježišovi. Pre Ježiša sa oplatí zriecť svojho “ja“.

Návrh na osvojenie si: Viackrát sa pomodlím “Vyznanie viery“.

2018 | Gaudete et exsultate