Meditácia na 10.10.2019

Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 5-13

Ježiš povedal učeníkom: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘ A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘ Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

 

„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám“ (Lk 11, 9)!

K týmto Ježišovým slovám nie je čo dodať. Sú vyslovené božsky stručne a jasne. Ježiš význam týchto slov podtrhuje ešte silnejšou skratkou: Každý, kto prosí, dostáva. Každý kto hľadá, nachádza, a kto klope, tomu bude otvorené. Ježiš týmito slovami trafil priamo do čierneho. Záver je tak jasný a jednoduchý: Keď Boh dáva každému, kto prosí, ako to, že máme tak málo? Tak málo viery, odvahy a lásky! Vieme s vierou prosiť o všetko, čo nám Boh chce a túži dať? Kto z nás by bol schopný po svätej omši zopakovať úmysly v prosbách? Zabudneme ich skôr, než povieme: Prosíme ťa, vyslyš nás! Môže takéto prosby brať Pán vážne?

Často obdivujeme dobrých ľudí, nadchýname sa nimi a aj my by sme chceli byť takými, ako sú oni. Ale položme si otázku: Prečo sú jedni ľudia dobrí, iní zlí? Kde je koreň ich dobroty? Odpoveď je jednoduchá: v modlitbe. Za dobrotou ich srdca stoja dlhé hodiny modlitieb na kolenách. Dovolili, aby dobrý Boh vstúpil do ich života, aby kraľoval ich srdcu a aby cez nich šíril dobrotu a lásku vo svete. Modlitbu pokorného Boh nikdy neodmietne a jeho prosby vyslyší. Sami by sme mohli rozprávať zo svojich skúseností o sile a účinnosti modlitby. Pán potrebuje nájsť v našom srdci silnú vieru, vytrvalé hľadanie a usilovný kontakt spolupráce. Prosme Boha o tieto dary. Amen.

2018 | Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 6. | MODLITBA