Meditácia na 31.10.2019

Štvrtok 30. týždňa v Cezročnom období | Lk 13, 31-35

K Ježišovi prišli niektorí farizeji a hovorili mu: „Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť.“ On im povedal: „Choďte a povedzte tej líške: ‚Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. Ale dnes, zajtra a pozajtre musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.‘ Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. Hľa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám: Už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď budete hovoriť: ‚Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.‘“

Nenechať sa zastrašiť!

Pred čím a koho sa boja dospelí? Je správne zastrašovať? Prečo sa máme vyhnúť zastrašovaniu? K Ježišovi pristúpili niektorí farizeji a hovorili mu: „Odíď odtiaľto, choď preč, lebo Herodes ťa chce zabiť.“ (Lk 13,35) Ježiš sa nedal zastrašiť. Svoju úlohu, poslanie splní. Ježiš vie o svojej misii. Nepriateľ i dnes zastrašuje tých, čo uverili v Krista.

Diabol rozsieva strach, negáciu, nedôveru, opustenosť… Človek sa bojí prírodných síl, ktoré sa vymknú spod jeho kontroly, ale bojí sa aj výtvoru svojich rúk, vynálezov. Cirkev sa prirovnáva údoliu, kde na ňu číhajú vycerené rôzne zuby. Je teda čoho sa obávať. Veriaci napriek tomu sa nemá právo zdržiavať pri plnení svojich povinnosti. Nesmie sa dať zotročiť strachom. Strach je nepriateľom toho, kto sa bojí. (K. Bunsch) Kto dovolí, aby sa ho zmocnil strach, vystavuje sa rozpadu osobnosti, prestane byť sebou, klesá na myslí a na srdci. Strach vyvoláva chaos v hlave, znemožňuje rozoznať skutočnosť.

Duchaprítomnosť prekonáva strach. Boh v skúškach a ťažkostiach neopustí svojich verných. Vernosť vždy a za všetkých okolnosti Bohu. Pocity strachu sú prirodzené a samozrejmé, ale dajú sa prekonať. Prosme o odvahu a potrebné čnosti na získanie zásluh.

Návrh na osvojenie si: Vyprosiť si dar bázne Božej. Amen.