Meditácia na 02.11.2019

Všetkých verných zosnulých | Mt 25, 1-13

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘ Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘ Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“


Stvorení sme pre Boha a Bohom

V živote človeka je jeden istý bod. Konečná zastávka, na ktorej duša človeka opúšťa telo, aby predstúpila pred toho, ktorý vždy bol a bude na konci každej ľudskej cesty - pred Boha. „Predstúp a pozri na mňa,“ hovorí Boh. Hovorí to nie povýšenecky, aby nám dal pocítiť svoju moc, ale prihovára sa pokorne. Boh dal človeku veľkú moc. Moc vybrať si život, život s ním alebo bez neho. Tak ako píše sv. Augutín: „Stvoril si nás pre seba a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe Bože!“

Sú v živote okamihy, ktoré nezvrátime. Nastáva koniec a zdá sa, že sa všetko rozpadá. Pohľad na rakvu svedčí na prvý pohľad o definitívnom konci existencie človeka. A toto sa v nás prieči. Nechceme odísť. V tomto akoby k nám prenikalo svetlo z budúcnosti. Boh nám hovorí: „Nebojte sa, ja som premohol smrť.“ Táto cesta života človeka sa nekončí hrobom. Život má pokračovanie ďaleko za hrob. Kristus, nás povzbudzuje: „Nebojte sa.“ Sme na konečnej zastávke. Tu sa niečo končí, ale aj niečo začína. Začína sa život bez vášho zosnulého. Pre neho sa začína večnosť. Cirkev nás učí, že tí, ktorí sú už pri Kristovi, tvoria jedno spoločenstvo s nami, ktorí sme ešte tu na zemi. Nech táto myšlienka utíši smútok vo vašich srdciach. Amen.


2018 | POHREBNÉ HOMÍLIE | Duchovná obnova v čase zomrelých: D O B R Ý  Ž I V O T -  D O B R Á   S M R Ť | 1/2 Memento mori2/2 ...Adieu...