Meditácia na 05.11.2019

Utorok 31. týždňa v Cezročnom období | Lk 14, 15-24

Jeden zo spolustolujúcich povedal Ježišovi: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“ On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: ‚Poďte, už je všetko pripravené.‘ A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: ‚Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ Druhý povedal: ‚Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ A ďalší povedal: ‚Oženil som sa, a preto nemôžem prísť.‘ Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: ‚Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!‘ A sluha hlásil: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto.‘ Tu pán povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.‘“


Hostina v kráľovstve

Vyhováram sa, keď mám konať dobro? Opovrhujem niektorými prostriedkami milosti? Čo pre mňa znamená účasť na Eucharistii? „Blažený každý, kto bude mať účasť na hostine v Božom kráľovstve.“ (Lk 14,15) Podobenstvo o pozvaných na hostinu hovorí o odmietnutí Mesiáša vyvoleným národom. Príkaz naplniť hodovú sieň pre nás je útechou a nádejou. Kiež by sme sa úprimne túžili dostať do tejto siene. Nie som si príliš istý svojim vstupom do nebeského kráľovstva? Je všetko v poriadku? Čo viem o tesnej bráne? Žiada sa od nás pre Božie kráľovstvo všetko opustiť. Vyhovárať sa a dať prednosť pred Božím kráľovstvom hoci len jednej veci, osobe - dnes, zajtra môže byť neskoro.

Do Božieho kráľovstva nevedie bočný vchod. Tam sa vchádza dôstojne, s pocitom nároku na miesto, ktoré sme si zaslúžili počas celého svojho života. Kristus je štedrý k tým, čo ho milujú.

Návrh na osvojenie si: Častejšie si vzbudiť túžbu po Božom kráľovstve.


2018