Meditácia na 15.11.2019

Piatok 32. týždňa v Cezročnom období | Lk 17, 26-37

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomeňte si na Lotovu ženu. Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho. Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.“ Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.“

Bdieť

Nakoľko si vo svojom živote uvedomujem, že raz zomriem? Kde, ako a prečo by som chcel zomrieť? Ako zmýšľam o príprave na svoju smrť? Ježiš pripomína: „Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.“ (Lk 17,33) Ježiš hovorí o svojom neočakávanom príchode, keď bude nasledovať náš súd. Každý deň a veľakrát počas dňa stojíme pred Božím súdom. Za naše myšlienky, slová a skutky tak voči Bohu, blížnemu i sebe samým, sa budeme pred spravodlivým súdom zodpovedať. Takýto súd sa koná každú chvíľu. Bdieť, byť vždy pripravený na stretnutie s Bohom si vyžaduje zvládnuť životné skúšky zo svojej trpezlivosti, odvahy, pravdovravnosti, presnosti, zdržanlivosti atď. Bdieť nad egoizmom, lenivosťou, pohodlnosťou, zmyselnosťou, lakomstvom… Naše svedomie je potrebné vychovávať, pestovať, kontrolovať… čiže bdieť.

Čo som za človeka? Kiež by pri tom súde bol rozsudok nielen oslobodzujúci, ale aj pochvalný. Nečakajme. Konajme.

Návrh na osvojenie si: Naučiť sa žiť a zomierať s Pánom.

2018