Meditácia na 17.11.2019

33. nedeľa v Cezročnom období | Lk 21, 5-19

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

 

Pán Ježiš svoje sľuby  vždy dodrží

Pán Ježiš sľubuje, že jeho verným svedkom ani vlas z hlavy sa nestratí. Čo v takom prípade povedať o mučeníkoch, ktorí nie jeden vlas, ale celé hlavy stratili? Samozrejme, Pán Ježiš neukrýva pred nami ani takú perspektívu: Niektorých z vás pripravia o život. Je smrť a smrť. Faktom je, že pre Kristovo meno a vernosť Kristovým zásadám nejeden vyznavač bude vylúčený z okruhu svojich najbližších, ako o tom dnes jasne počujeme; celé naše prostredie sa nás môže zrieknuť: Všetci vás budú nenávidieť. Prestaneme pre druhých niečo znamenať, formálne prestaneme pre nich existovať - a to je tá smrť, ktorú nám môže svet pripraviť pre Ježišovo meno. Napriek tomu, v obave o spokojný život a milú zhodu s okolím, nesmieme o tomto mene odmietnuť svedčiť.

A lepšie je umrieť kvôli svojim zásadám, než žiť popierajúc ich. Takéto usmrcovanie vôbec neznamená, že sme zbavení slova a svojej mienky - bude to, ako hovorí Pán Ježiš, aby ste vydali svedectvo. Mučeníci pre vieru svedčili o Kristovi svojou smrťou; nerečnili, oni jednoducho umierali; ich krv volala hlasnejšie ako slová. A naša vernosť, hoci by aj ústa mlčali, bude mať tú výrečnosť, ktorej, ako počujeme, protivníci nebudú môcť protirečiť. Veliteľ tábora v Osvienčime, keď poslal sv. Maximiliána do bunkra smrti, povedal doslovne: A predsa bol to slušný človek (anständiger Mensch). To je tá výrečnosť a múdrosť, ktorú nám sľubuje Pán Ježiš. Samozrejme, svedectvo našich slov tiež je žiadúce a má zaistenú účinnosť. Ako poznamenáva Pán Ježiš, netreba premýšľať nejaké teologické argumenty. Viera kresťana nie je systémom vedomostí, ale vecou dôvery: Ja vám dám potrebnú múdrosť- sľubuje Pán Ježiš.

Obeta kríža sa odohráva mlčky pred našimi očami pri slávení Eucharistie, ale jej výrečnosť je schopná presvedčiť najtvrdšie srdcia.