Meditácia na 24.11.2019

34. nedeľa v Cezročnom období - Krista Kráľa | Lk 23, 35b-43

Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

 

Inaugurácia Božieho kráľovstva

Nie je vám to divné, že ten, ktorý vládne nad všetkým, kraľuje z kríža? Môže vôbec kraľovať človek, ktorého zbavili dôstojnosti, cti a práv? Ježiš je vydaný na posmech a predsa panuje z kríža. Možno si povedať, že Cirkev by nemala do svojho náboženstva miešať svetské slovo kráľ. Keď sme už pri tomto slove, kto z nás nesníval vo svojom srdci, že by bol kráľ alebo princezná? Všetci sme kedysi snívali o tom, ako raz budeme králi, že sa pekne oblečieme, že budeme dobre jesť, že budeme viesť rytierske turnaje. Týmto chcem povedať, že každý z nás akoby hľadal svoje vlastné kráľovstvo. Poďme sa teda pozrieť, ako vyzerajú tie naše ľudské kráľovstvá. Nezdá sa vám trochu, že tieto kráľovstva boli v priebehu vekov skôr krutovládou nad ľudským pokolením? Veď už v Biblii sa dočítame o kráľoch, ktorí dávali stínať hlavy, ktorí zatvárali ľudí na doživotie do väzení, upaľovali a to všetko len preto, aby sa dostali k majetku iných, alebo aby iba dokázali svoju moc.

Ježiš je celkom iný Kráľ. A to už aj podľa zovňajšku. Nemá síce kde hlavu skloniť, nespí v zlatých posteliach, ale v maštali, nevozí sa na koni, ale na osliatku, nemá zlatú korunu, ale tŕňovú a je pribitý na drevo kríža. Ale omnoho viac ako týmto sa líši Ježiš od týchto svetských kráľov svojím vnútrom, tým ako zmýšľa. Netúži po tom, aby sa ho ľudia báli, aby im dokazoval svoju moc. Netúži po ich majetku, netúži po poddaných. Chce mať z ľudí priateľov a čo je najviac, týmto ľuďom on prišiel slúžiť. Áno, dobre počujeme: Boh nám, mne, prišiel slúžiť. To o sebe aj sám vyhlásil a keby len vyhlásil, on to aj naozaj robil, keď napríklad umyl apoštolom nohy. Urobil im prácu sluhu. Ale najviac nám slúžil vtedy, keď sa dal za nás pribiť na kríž. A ešte aj tu na kríži slúži. Slúži svojím odpustením, svojou uzdravujúcou mocou. Odpúšťa kajúcemu lotrovi. Je to vrchol lásky označený v dnešnom evanjeliu. Tu vrcholí dnešná dráma o tom, kto je tento človek. Tento lotor je človek, ktorý by si zaslúžil smrť za svoje hriechy. On sa však v poslednej chvíli kajá. Ako je to možné? Zapôsobila na neho Ježišova veľká láska. A vtedy vyznáva svoj hriech. Spĺňa sa to, čo Ježiš o sebe povedal , že prišiel zachrániť to, čo sa stratilo. 

Mohol by sa nám takýto kráľ nepáčiť ? Určite sa nám páči, lebo všetci obdivujeme lásku, ktorá sa obetuje a zachraňuje. Nemali by sme ale zostať iba pri tom, že sa nám takýto kráľ páči, ale mali by sme ho aj nasledovať vo svojich skutkoch. Pýtam sa v tejto chvíli vás, ale aj sám seba, ako som nasledoval takéhoto Ježiša ? Nepozval ma sám na takúto cestu, keď povedal: „Nasledujte ma!“ Aj mňa pozval k tomu, aby som zachraňoval to, čo sa zlomilo, čo sa stratilo. Asi som najskôr odsudzoval iných, zanedbával ich potreby, ba možno som si ľudí okolo seba vôbec ani nevšímal a nepomáhal im. Boh mi k takémuto nasledovaniu ponúka dar. Ani tu ma nenecháva samotného a ponúka mi pomoc.

Je to návod na nový a šťastný život. Ten návod je veľmi jednoduchý, stačí iba dodržať, že budem: 

1. Milovať Boha, vinúť sa k Nemu v modlitbe, vo sviatostiach. 
2. Milovať blížneho slovom, skutkom, dám mu svoj čas, ochranu a pomoc.
3. Budem sa snažiť o dokonalosť sebazaprením, sebakontrolou.

Kráľ kráľov - Kristus je večný Kráľ. Vždy. Či ho prijímame, či zavrhujeme. Tento Kráľ nám nebráni v ničom, čo nám osoží. Bude však aj naším Sudcom. Modlitba, ktorú nás on sám naučil, nech nám pripomína náš cieľ, poslanie, že slová „príď kráľovstvo tvoje“, sú realita, skutočnosť a naša istota. Amen.

2018