Meditácia na 30.11.2019

Sobota 34. týždňa v Cezročnom období | Mt 4, 18-22

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.


Posledný deň v cirkevnom roku

Prežime ho myšlienkou na smrť. Nádej, že smrť nie je skončením života, ale práve naopak: smrť je prechodom do nového, kvalitatívne lepšieho života. Aj vďaka tomu sme mali možnosť spoznať počas roka, že je viacej toho, čo smrť dáva, než berie. I dnešné evanjelium nám dodáva nádej. Veď ak „Bedlíte celý čas..." (Lk 21,36), budeme večne živí aj my, ak žijeme pre Boha, s Bohom a v Bohu.

Ak by sme si prečítali i udalosti predchádzajúce dnešnej stati, zistili by sme, že na Ježišovo učenie v jeruzalemskom chráme i mimo neho, striehli mnohí, len aby ho podchytili v reči. Ježiš pozná zmýšľanie ich srdca a keď sa ani v spore o dani cisárovi nikomu nepodarilo usvedčiť ho z protištátnej činnosti. Kto boli vlastní tí saduceji? V Ježišovej dobe to bola veľmi vplyvná strana niektorých Židov. Patrili k nej totiž aj niektorí veľkňazi. Bola to strana pánov, ktorí si dovoľovali voľnejší, svetskejší život a neuznávali život po smrti ani vzkriesenie z mŕtvych. Pokojne a bez rozpakov Ježiš jasne veci vysvetľoval. Tu na zemi, v pozemskom živote jestvuje zomieranie a smrť. Ale na druhom svete zomieranie a smrť neexistuje. Jasná Ježišova odpoveď má dnes posilniť vieru v život po smrti. Dnes totiž mnohí ľudia strácajú vieru v život po smrti.

Pán Ježiš od nás vyžaduje, aby sme tu na zemi pestovali vo svojom srdci lásku. Lásku k Bohu a k blížnym. Je to preto, že iba láska tu na svete je jediná cesta do večnej lásky v nebi. Amen.

2018