Meditácia na 05.12.2019

Štvrtok po 1. adventnej nedeli | Mt 7, 21. 24-27

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“

 

meditacie_ls.jpg

Budovať svoj život na Kristovi - našej jedinej nádeji, na našom jedinom základe

Z toho vyplýva, že sa musíme predovšetkým snažiť stotožniť našu vôľu s jeho vôľou. Naše lipnutie ku Kristovi nie je povrchným prilipnutím k nejakej nevydarenej figuríne Krista, ale mocným prilipnutím k jeho vôli, k jeho osobe. „Nie každý, kto mi hovorí „Pane, Pane“, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ - čítame tiež v evanjeliu dnešnej svätej omše. Božia vôľa je kompas, ktorý nám neustále ukazuje cestu k Bohu a súčasne je chodníčkom k nášmu šťastiu. Plnenie Božej vôle nám dodáva silu na prekonávanie prekážok. Aká by to bola radosť, keby sme na konci nášho života mohli povedať: „Vždy a vo všetkom som sa snažil hľadať a plniť Božiu vôľu!“ Nepotešia nás ani získané úspechy a nebudú mať väčší význam prežité porážky a trápenia. Pre nás bude mať význam to, či sme milovali Božiu vôľu viac, než svoj život. Božia vôľa sa niekedy objavila všeobecným spôsobom, inokedy veľmi konkrétne. Vždy však dostatočne jasne, keď sme nezhasli svetlo našej duše, ktorým je svedomie. Plnenie Božej vôle s láskou je súčasne vrcholom celej svätosti. „Všetci v Krista veriaci budú deň čo deň vzrastať vo svätosti vo svojich životných podmienkach, povinnostiach a okolnostiach, pomocou všetkých týchto vecí, ak len všetko prijímajú s vierou z rúk nebeského Otca a spolupracujú s Božou vôľou...“ 

„Prostredníctvom modlitby môžeme rozoznať, čo je Božia vôľa“ (Rim 12,2). Spoznávanie a milovanie Božej vôle v našich povinnostiach, nám dodá silu potrebnú na ich dokonalé plnenie. Nájdeme v nich miesto na uplatnenie ľudských i nadprirodzených čností. Božia vôľa sa úzko spája s `úsmevnou` láskou po všetky dni, s plnením povinností, aj keď sú ťažké, s ľudskou i nadprirodzenou pomocou všetkých, čo nás obklopujú. „Keď nebuduje dom Pán, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“ (Ž 126,1). Vy ste Boží chrám a prebýva vo vás Duch Boží. Toto je Boží dom a chrám, naplnený Božím učením a jeho mocnými činmi. Príbytok, v ktorom sídli sväté Božie srdce. Tento dom preto musí byť vybudovaný samotným Bohom. Musia ho tvoriť živé kamene, založené na uholnom kameni, aby vzájomne spojené spoločne rástli k dokonalému človeku, ktorého merítkom je telo Kristovo. Okrasou a leskom tohto domu majú byť milosti Ducha Svätého. Táto stavba bola zahájená, ale doteraz nie je dokončená. K vrcholu dokonalosti bude privedená tým, že na nej budeme pracovať i my.