Meditácia na 12.12.2019

Štvrtok po 2. adventnej nedeli | Mt 11, 11-15

Ježiš povedal zástupom: „Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána: A on sám - ak to chcete prijať - je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počúva!“

meditacie_ls.jpg

Prvý stupeň

Myslíš, že už nepatríš medzi začiatočníkov? Ježiš: "Hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on" (Mt 11,11). Je to výzva pracovať na svojom posvätení. Na prvom stupni "očistnej cesty" sú tí, ktorí sa chránia ťažkého hriechu. "Je to najnižší stupeň pokory" - sv. Ignác. Je to snaha veselým duchom odmietať ťažký hriech. Radšej zomrieť ako sa zriecť priateľstva s Bohom. Ťažký hriech je najväčšie zlo. Je protivou dokonalosti Božej. Kto pácha ťažký hriech, zrieka sa Boha, odopiera poslušnosť, úctu, lásku atď. Ťažkým hriechom zriekame sa večnej blaženosti a po istý stupeň i nádeje. Ťažký hriech je často vidieť na živote človeka.

Aký je môj vzťah k ťažkému hriechu?