Meditácia na 13.12.2019

Piatok po 2. adventnej nedeli | Mt 11, 16-19

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘ Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“

 

meditacie_ls.jpg

Druhý stupeň

Nazdávaš sa, že patríš medzi pokročilých? Ježiš hovorí: "No múdrosť ospravedlňujú jej skutky" (Mt 11,16). Ježiš si vyžaduje našu vernosť tak ku sebe,  ako aj k nám. Druhý stupeň je "cestou osväcujúcou" a kráčajú po nej tí, čo sa chránia všedných hriechov. Duša iba zriedkavo sa dopustí všedného hriechu. Človek si uvedomuje, že aj všedný hriech neostáva bez následkov. "Jeden všedný hriech nemôžeme odčiniť celoživotným pokánim" - sv. Róbert Bellarmin.

Ako sa zbaviť všedného hriechu: O hriechu hovoriť pravdu. Nepodceniť príležitosť. Odstrániť prekážku. Vzbudzovať si odpor. Mať kontrolu nad sebou. Upevňovať sa v predsavzatiach. Cvičiť sa v pokore. Bojovať proti polovedomým hriechom. Aj napriek všetkým snahám, keď padneme do všedného hriechu, zbuďme si ľútosť, dôveru v pomoc Božiu a lásku k Bohu.

Predsavzatie: Čo odpoviem? | Teologické rozlíšenie hriecov