Meditácia na 14.12.2019

Sobota po 2. adventnej nedeli | Mt 17, 10-13

Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.“ Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

meditacie_ls.jpg

Tretí stupeň

Dokazujú moje slová a skutky, že som dokonalý? Ježiš hovorí: "Nepoznali ho" (Mt 17,12). Ježiš hovorí o Jánovi Krstiteľovi, že národ ho nedocenil. Dokonalosť v plnšom zmysle je nielen horlivé a vytrvalé plnenie prikázaní, ale aj uskutočnenie rád a usilovné odstránenie nedokonalosti. Pod menom rady rozumieme dobro, ktoré nie je prikázané, len odporúčané. Reč je o lepšom, ktoré si môžeme voliť namiesto toho, čo je jednoducho dobré. Keď si ho nevolíme, síce nehrešíme, ale nekonáme chválitebne. Pozornosť zasluhujú zvlášť evanjeliové rady, medzi ktoré patria poslušnosť, chudoba, čistota a ďaľšie. Je správne, keď vo svojom stave, veku a iných okolnostiach robíme viac, ako sa nám prikazuje. Je to vrúcna láska, ktorá vyhľadáva kríž a cíti sa pri ňom človek blažený. 

Predsavzatie: Boh ma chce celého, vždy a všade.