Meditácia na 15.12.2019

3. adventná nedeľa | Mt 11, 2-11

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.‘ Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.“

meditacie_ls.jpg

Nájsť to podstatné

V jednej starej legende sa pýta žiak svojho učiteľa: „Prečo kedysi videli ľudia Boha a dnes ho už nevidíme?“ „Lebo dnes sa už nikto nechce hlboko zohnúť“, odpovedá starý muž. Kto chce dobre uvidieť dieťa v jasliach, musí sa skloniť hlboko. Musí sa zohnúť, a tak sa stať podobným tomu dieťaťu a dieťaťu, ktorým sám bol pred časom, na ktoré zabudol a ktoré zradil. V Betleheme je jaskyňa, o ktorej sa traduje, že sa v nej narodil Ježiš Kristus a v tej jaskyni je strieborná hviezda, ktorá označuje miesto, kde sa mal narodiť Ježiš. Miestnosť je nízka a aj do vysokého Kostola narodenia, ktorý vybudovali nad jaskyňou, sa človek dostane, len keď sa trochu zohne. Treba sa stať „nahým“, aby sa človek dostal k tomuto miestu, kde sa Boh zjavil ako dieťa.

Preto sa skúsme trochu zohnúť v tomto čase milosti, aby sme mohli spoznať Boha. Lebo „čo bolo, bolo; teraz skúsme nájsť to podstatné, to, čo je v nás.“ Amen.

Radosť | Radovať sa s Bohom