Meditácia na 21.12.2019

Sobota po 3. adventnej nedeli | Lk 1, 39-45

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

meditacie_ls.jpg

Požehnaná medzi ženami

Alžbeta pod vplyvom Ducha Svätého prorokuje a zvoláva: „Požehnaná si medzi ženami!“ Panna Mária je prvá žena svetla a zostane ňou natrvalo. Skade mám to šťastie, že matka môjho Pána prišla ku mne? To je jasné vyznanie viery v Mesiáša. Boh prišiel k Alžbete vo svojom Synovi a ona ho poznala v Duchu Svätom. Odvtedy je jasné, že Boh prichádza k človekovi. On nám ide v ústrety.

Pozrime sa na naše návštevy ako vyzerajú, aká náplň je týchto návštev, aká je pohnútka a dajme si možno základnú otázku: Navštevujeme sa vôbec? Častokrát sa stáva, že ideme pozrieť svojho suseda len preto, lebo niečo potrebujeme. Dá sa vôbec povedať, že toto stretnutie je návšteva? Ja by som to tak ani nenazval, lebo od úprimnej návštevy to má veľmi ďaleko. Ďalší dôvod pre návštevu je ohováranie všetkých ľudí v dedine z jedného konca dediny na druhý. Takáto návšteva sa míňa účinkom, lebo je v nej veľmi málo lásky. Ďalší dôvod pre návštevu je skontrolovať dom iných po rekonštrukcii a často nás ani nepozvú, aby sme tam prišli. Naša zvedavosť je neudržateľná a tak to nie je návšteva, ale revízna kontrola tejto domácnosti.

Spravme nápravu v úmysle týchto návštev, ak sme sa v niektorej odpovedi našli, aby naša prítomnosť bola požehnaním domu, do ktorého vojdeme. Jedno príslovie hovorí: Hosť do domu - Boh do domu. Mária, keď vošla k Alžbete, doniesla samého Boha - svojho Syna pod srdcom do Alžbetinho domu. Snažme sa byť takýmito roznášateľmi Boha do domácnosti, kde sa budeme zdržiavať. Isto nebudeme takými nositeľmi, ako bola Mária, ale ak donesieme lásku do domovov svojím blížnym, isto tam bude Boh. Lebo Boh je láska. Amen.