Meditácia na 22.12.2019

4. adventná nedeľa | Mt 1, 18-24

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

meditacie_ls.jpg

Nebojme sa KONAŤ

Postava sv. Jozefa hovorí jasnou rečou. „Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku“ (Mt 1,24). Boh si poslúžil človekom, aby splnil svoje poslanie ako Bohočlovek. Čo na tom, že to bolo pred už 2 000 rokmi. Ako vtedy, tak aj dnes je dôležité, s akou láskou pristupujeme a ako verne plníme vôľu Božiu. Sv. Jozef nebol vedec, umelec, politik, športovec, spevák... Boh, keď od nás chce niečo a sme vedcami, umelcami, politikmi, športovcami, spevákmi alebo len jednoduchými ľuďmi, tak si plňme svoje úlohy a povinnosti s láskou a vierou, ako by sa jednalo o najväčšiu vec na svete. Pretože, keď žijeme s Bohom a plníme vôľu Božiu, skutočne vo svojej dobe, na svojom mieste plníme najväčšiu a najdôležitejšiu vec vo svojom živote.

Pri archeologických vykopávkach pri meste Badenweiler bola nájdená ozdoba z rímskej doby. Mala formu kľúča. Akúkoľvek hodnotu by mala táto ozdoba, na tom by nebolo nič zvláštneho. Zvláštny bol nápis na tejto ozdobe: „Ak ma miluješ, rád ti otvorím svoje vnútro, svoje srdce.“

Aj v dnešných časoch je ťažko nielen mladým ľuďom, ale aj iným prijať mimoriadne veci od Boha. Medzi také patrí nielen obeta vlastného života a podobne, ale aj prijať tajomstvo počatia Pána Ježiša, miesto a úlohu sv. Jozefa pri tomto tajomstve. Je správne, keď urobíme viac pre svoju spásu, len ako to, čo by sa nám chcelo, čo nám vyhovuje. Príklad a memento nachádzame v dnešnom evanjeliu.

A to aj vtedy, keď máme svoje plány, predstavy a Boh nám dá poznať svoje. Modlime sa a prosme o vernosť, vytrvalosť, čestnosť k tomu, čo od nás si praje Boh. Nebojme sa aj v tichu, skromne, ale vo viere a láske konať. Amen.

lubomir_stancek_citat2.jpgVypočujte si román - MAMA A SYN

Dej sa odohráva v čase od Vigílie narodenia Pána Ježiša, po sviatok Obetovania Pána. Hlavné postavy - matka a syn, prežívajú svoje naplnené materstvo a duchovné otcovstvo. Ich životné cesty v dramatickom slede čitateľa privádzajú do situácií a krajín známych i neznámych. I napriek ľudským peripetiám čitateľ spoznáva, že všetko, čo sa deje v živote matky a syna, nie je náhoda. Boh vie o každom kroku svojho dieťaťa. 

Bohu nič nie je nemožné... ❀