Meditácia na 27.12.2019

Svätého Jána, apoštola a evanjelistu | Jn 20, 2-8

Prvého dňa v týždni bežala Mária Magdaléna a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril.

meditacie_ls_vianoce.jpg

Svätý Ján je učeník, ktorého mal Ježiš tak rád

V evanjeliu nachádzame rad zmienok, ktoré poukazujú na zvláštne priateľstvo medzi Ježišom a práve týmto učeníkom. Vyplýva z toho, že Pán Ježiš iných nemal rád? Naopak: z toho vyplýva, že Boh, ktorý skrze svoje ľudské narodenie sa stal blízky svetu, túžil tiež stať sa blízky každému človeku zvlášť. Narodený Bohočlovek hľadá priateľov, chce žiť v priateľstve s tými, ku ktorým a pre ktorých prišiel. Boh miluje ľudstvo nie ako veľkú, neurčitú masu, nevyzval nás k spáse masovo, neposväcuje nás masovo, nezdokonaľuje nás a neprináša spásu masovo - ale individuálne. Až tak, že keby som len ja jeden existoval na svete, stal by sa človekom pre mňa jedného, prijal by kríž a dokonal by dielo spásy kvôli mne jednému. Preto chce aj so mnou nadviazať osobný, priateľský, srdečný kontakt.

Uvedomenie si tohto má ma napĺňať radosťou; ale má tiež vzbudiť vo mne pocit záväzku: treba nejako odpovedať na toto ponúkané priateľstvo; neexistuje jednostranné priateľstvo.

Považujem sa za Ježišovho priateľa? Snažím sa odpovedať na jeho priateľstvo? Ako dokazujem svoje priateľstvo? Čo robím, aby som toto priateľstvo udržal, aby som ho nesklamal? Keď podobne, ako Ján vo večeradle, sadám si ku Kristovmu stolu, kde sa nadväzujú najužšie priateľské putá, opakujem slová modlitby pred prijímaním: Pane Ježišu Kriste,... nikdy nedopusť, aby som sa odlúčil od teba.