Meditácia na 16.01.2020

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období | Mk 1, 40-45

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“ Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.


Boh nás chce premeniť

Sv. Pavol nazýva túto premenu `Metanoia` - premena vnútra a z vnútra. Pozrime si dnešné reklamy a porovnajme ich s Ježišovým ohlasovaním. Reklamy ponúkajú rôzne možnosti, rôzne uzdravujúce prostriedky na uzdravenie tela, chorôb, tučnoty, ponúkajú prípravky na ošetrenie pleti, pokožky. Povedzte, ktorá z reklám ponuka prípravok na premenu vnútra, zmenu nášho srdca, spôsobu prístupu k blížnym? Možno si povieme, že to ani nie ich úlohou. Ale si uvedomme, že každá reklama hovorí: „Ja - Ja“ - vtláča egoizmus do nášho vnútra, do našej mysle. A čo evanjelium? Aký druh tovaru ponúka? Ponúka prostriedky v zmysle „Ty“ a „On“. V prvom rade je moje srdce, duša a spása.

Ale k premene seba sa ide cez iného. Až ja budem viac myslieť na iných ako na seba, tak postupne sa bude meniť aj moje vnútro. Úprimná láska a porozumenie ešte nikoho nespravila egoistom.

Nechcime, aby o nás platilo: „Ste ako obielené hroby, zvonku pekne biele, ale zvnútra plne hniloby a červotoču“ (porov.: Mt 23,27). Nechcime mať pekný zovňajšok svojho tela, keď srdce bude plné nenávisti, neústupčivosti, neodpustenia voči blížnym. Prostriedky tohto sveta môžu uzdraviť iba naše telo, ale našu dušu môžu uzdraviť len Ježišove prostriedky.

Nebojme sa priblížiť k Ježišovi a povedať mu: „Ak chceš, môžeš ma očistiť!“ Očistiť zvnútra, lebo tento svet to nie je schopný spraviť. Nezakrývajme naše vnútorne nedostatky pominuteľnou vonkajšou krásou. Nech táto krása nám slúži aj na našu vnútornú premenu. Buďme my pánmi nad ňou a nie ona nad nami. Prosme o to Pána, aby sme mali silu k prekonaniu vlastných požiadaviek a vedeli rešpektovať požiadavky a slobodu iných a hlavne Ježiša Krista, tak ako to dokázal chorý z dnešného evanjelia. Amen.