Meditácia na 01.02.2020

Sobota 3. týždňa v Cezročnom období | Mk 4, 35-41

Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“


Zázrak utíšenia

Šalejú okolo neho rôzne víchry a búrky. Ale najhroznejšie nie sú tie búrky, ktoré zúria okolo nás. Najväčší hluk sa ozýva nie na trhoviskách, ako aj skutočné ticho nemožno nájsť na vrcholoch hôr; jedno i druhé sa nachádza v srdci človeka.

Naše srdce môže byť oblasťou hluku. Môže to byť hluk roztržitosti. Príčinou roztržitosti býva množstvo vecí, za ktoré sme zodpovední. Ale príčinou roztržitosti môže byť aj naša zbytočná zvedavosť, zvedavosť na veci, ktoré nemusia, ba ani nemajú nás zaujímať. Ešte horšie, ak v duši vládne hluk náruživostí. Egoizmus, lakomstvo, pýcha, zmyselnosť, pohodlie môžu sa dostávať v srdci nielen k slovu, ale môžu kričať, a pre krik nepočujeme už Boží hlas, hlas Božích inšpirácií, ba ani hlas Božích prikázaní.

Duša potrebuje stíšenie. Ba mnohé veci možno dobre vybaviť len v atmosfére vnútorného stíšenia. Uši, ktorými počúvame posolstvo Evanjelia, sú skryté v srdci človeka, ale tieto uši nepočujú nič, ak nie sú obdarené určitou vnútornou samotou a mlčaním (T. Merton).

Ako dosiahnuť tento stav vnútorného mlčania? Sú to spôsoby nám dobre známe a účinne praktizované: zotrvávanie v zjednotení s Bohom, pamätanie na Božiu prítomnosť (apoštoli zabudli, že Kristus je predsa prítomný uprostred nich!), obnovovanie dobrého úmyslu pri konaní a pod. Väčšie úsilie je potrebné, aby sme ovládli vravu náruživostí, ktoré sa môžu rozpínať v srdci, keď bude chýbať bdelosť a práca na sebe. Vtedy zvlášť je potrebné to volanie ku Kristovi o jeho zázračnú intervenciu.