Meditácia na 09.02.2020

5. nedeľa v Cezročnom období | Mt 5, 13-16

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“


Každý človek čelí dvom pokušeniam

Prvé pokušenie je falošná pokora. Taký človek si myslí, že Boh sa asi pomýlil, keď ho stvoril, alebo mal vtedy asi zlý deň. Skrýva sa a uťahuje, uteká pred svetom, je ustráchaný, považuje sa za neschopného ničoho. Druhé pokušenie je pokušenie pýchy. Konať pred ľuďmi, ukázať sa, byť obdivovaný, byť hviezdou. Byť stredobodom pozornosti. Pán Ježiš nás učí, že ani jeden postoj nie je správny. Kresťan sa nemôže schovávať pred svetom. Naopak má byť lampa na svietniku.

Bolo by zlé, keby na kresťanovi nebolo čo obdivovať, keby sa ničím nelíšil od ľudí, ktorí ešte Boha nepoznajú. Právom by sa potom títo ľudia pýtali, na čo mu je takáto viera? Svetlo, ktoré táto lampa vrhá, má však tak svietiť, aby ľudia oslavovali Otca. Aby zbadali Boha, ktorý je pre nich zahmlený, alebo dokonca v tme. Nie aby človek vynikol, ukázal sa, získal obdiv, popularitu. Bolo by tragédiou, keby človek vedomý si svojich talentov, zabudol, že ich dostal ako dar od Boha. A že má k nim pristupovať ako k daru, teda s pokorou.

Nuž, skúsme na chvíľu upriamiť pozornosť na seba. A hľadajme svoje talenty. Možno si teraz spomenieme na náš dobrý intelekt. Alebo na šikovnosť, umelecké nadanie, na schopnosť organizovať, prípadne dar počúvať blížneho a vcítiť sa do jeho problémov. To sú vlohy, ktoré nám darovala štedrá ruka Božia. Všetci sme niečo dostali. Boh je príliš múdry na to, aby robil zbytočnosti. Ježiš akoby nám dnes hovoril: "Využi svoje vlohy, zužitkuj tento potenciál na konanie dobrých skutkov. Neschovávaj sa, buď aktívny!" Kladie nie jednoduchú požiadavku na mňa i na vás, pomáhať v rámci svojich schopností druhým. S ochotou, v pravej chvíli, s úsmevom a láskou. Aby pri pohľade na to, ľudia začali chváliť Boha. Aby si povedali: "Prečo to tento robí, odkiaľ berie na to silu?" A aby pochopili: "Ak takto koná, nie je možné, aby neexistoval Boh, ktorý sa volá `Láska`.“ Boh nás stvoril na svoj obraz a podobu.

Dnes nás vyzýva, aby sme našimi dobrými skutkami dovolili zažiariť tomuto obrazu v nás. Aby sme ho nezahmlievali. Žime tak, aby naši kolegovia, spolužiaci, priatelia, pri pohľade na náš život si spomenuli mimovoľne na Boha. Aby sme im aspoň trošku ukázali ako vyzerá Boh.

"Pane, byť verným obrazom teba je náročné. A my už teraz dobre vieme, že napriek dobrej vôli sa nám to dokonale nikdy nepodarí. Napriek tomu ťa prosíme o silu, aby sme to aspoň trošku dokázali. Amen."