Meditácia na 25.04.2020

Sobota po 2. veľkonočnej nedeli | Mk 16, 15-20

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.


Poznáme svoje práva i povinnosti a práve evanjeliový príbeh nám pripomína, že tu a dnes, za týchto okolností a nikde inde a nie inokedy máme Bohom určené miesto. Keď plníme svoje povinnosti a obohacujeme sa svojimi právami, vtedy sme svedkami, kde sa zem dotýka neba. Život na zemi žitý v intenciách Boha, ktoré na každého z nás právom kladie, je život, o ktorom povieme, že je predsieňou neba.

Naše svedectvo života potrebuje Boh, aby nás odmenil ako spravodlivý Sudca. Naše svedectvo potrebujú naši blížni, pretože vtedy im dokazujeme svoju pravú lásku. Máme urobiť všetko preto, aby sme vo svojom okolí videli dostatočne jasne svedectvá viery, nádeje a lásky svojich bratov a sestier, svedkov Ježiša Krista. Vtedy na Ježišove slová: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16,15) pred odchodom k Otcovi dávame najlepšiu odpoveď. Amen.

Ľubomír Stanček - kniha ČNOSTI