Meditácia na 02.05.2020

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli | Jn 6, 60-69

Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“ Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“


Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?! Ale veď žiadali zázraky! Nepomysleli však, že čím je zázrak ťažšie pochopiteľný, tým je pravdivejší, tým je zázračnejší. Podobne ako tamtí, znechucujú sa a odpadávajú mnohí kresťania počas stáročí, až po dnešný deň. Povedzme si úprimne: príčiny takého odpadnutia treba hľadať nie tak vo sfére rozumu, ako v oblasti srdca, v morálnej sfére.

Priemerný kresťan nie, že sa nezamýšľa nad tým, ako je to možné, ako skôr váha urobiť závery z Kristových slov a z praxe požívanie jeho Tela. Kresťan, ktorý vážne rozmýšľa, musí vziať do úvahy, že v Eucharistii sa dokonáva skutočná premena, nastáva tam nová skutočnosť, ktorá pred tým nebola, chlieb sa stáva telom Božieho Syna.

A tam, kde sa Kristus stal prítomným, nemôže všetko ostať tak, ako keby sa nič nestalo.
Tam, kde on položil svoju ruku, stalo sa niečo nové.

To poukazuje, že Eucharistia je premenou; musí byť obrátením a nielen nejakou ozdobou pridanou k ostatnému životu (J. Ratzinger). A v tom je tá ťažkosť, pred ktorou ustupuje dokonca aj mnoho veriacich: treba sa meniť. Preto, keď počúvajú o svätom prijímaní, zvlášť častom, hovoria: Tvrdá je to reč. Ale práve na to ustanovil Kristus túto sviatosť, aby sme v nej nachádzali silu zmeniť seba. Pán Ježiš uistil sv. Augustína: Som chlebom silných, požívaj ma! Ale nie ty mňa na seba premieňaš, ale j a teba v seba premením. Amen.