Meditácia na 10.05.2020

5. veľkonočná nedeľa | Jn 14, 1-12

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.“


Človek na zemi hľadá svoje miesto. Robí to nie iba v zmysle fyzickom, materiálnom, hmotnom, ale aj duchovnom. Nie je ťažké stretnúť ľudí bez zmyslu a cieľa života. Mnohí sú životom dezorientovaní, malomyseľní, a preto sa dajú pomýliť, vrhajú sa na alkohol, sex, drogy, peniaze a nič pre nich nie je sväté, pred ničím sa nezastavia, nedajú sa odradiť, zastrašiť... Prečo je v ich živote, očiach, správaní toľko smútku, beznádeje? Život zakorenený v pozemských hodnotách je pustý a prázdny. 

Jedine Ježiš môže dať pravý zmysel a chuť životu. „Idem vám pripraviť miesto“ (Jn 14,2). Zmyslom a cieľom života má byť nebo. Definovať nebo nie je ľahké. Čo vieme o nebi povedať? Snáď jednoducho povedané: nebo je stav najväčšieho šťastia po smrti, aký si na zemi nevieme, nemôžeme ani predstaviť, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Iným postačí, že nebo je plnosť Pravdy, bezhraničná Láska, absolútny Pokoj, Radosť bez konca. Odkiaľ to vieme? Ježiš povedal: „Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte“ (Jn 14,11). Len skrze Krista a s Kristom, keď plníme jeho slová, môžeme získať prisľúbený stav, o ktorom Ježiš hovorí: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov... idem vám pripraviť miesto“ (Jn 14,2). 

Pápež Pavol VI. povedal: „Dnešný svet počúva radšej svedkov než učiteľov a učiteľov počúva len vtedy, ak sú zároveň svedkami.“ Slová sa dokonale vzťahujú na Ježiša, ktorý nielen učí pravdu, ale jedine on môže o sebe povedať: „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14,6). Jedine v ňom môže človek nájsť, poznať pravý život, správny smer, istý cieľ života. „Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14,6). Voči Ježišovi nik nemôže ostať neutrálny, nezaujatý, nestranný. Človek mu bude alebo slúžiť, alebo bojovať proti nemu, alebo ho bude milovať, alebo nenávidieť. A tak vlastne človek si je strojcom svojho šťastia, večnosti, spásy.

Je večnou tragédiou človeka, ak sa dá zviesť pokušiteľom, telom či svetom. Opak, oddanosť Ježišovi je zárukou hodnôt nepredstaviteľných na zemi, ktoré dostane človek ako odmenu v nebi. Nie je čas vyčkávať, odkladať na neskoršie. Je čas konať. Odvážnym šťastie praje. Amen.

Vypočujte si prednášky z duchovného cvičenia P. Ľubomíra Stančeka CM na tému: POZNAŤ SEBA SAMÚ podľa vzoru sv. Luisy de Marillac | Nitra - Močenok 15. - 23. septembra 1992cd7evanjelizaciaeu.jpg