Meditácia na 14.05.2020

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli | Jn 15, 9-17

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“


Vieme, na čo sme my na svete? 

Pripomeňme si to slovami Pána Ježiša z evanjelia: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske" (Jn 15,9).

Tieto slová sú zvlášť aktuálne aj preto, že si pripomenieme Nanebovstúpenie Pána Ježiša. Slová znejú ako testament. Ježiš vie, že jeho poslanie sa na zemi končí. Ľudské oči ho už nebudú vidieť až do času, keď príde na svet ako Sudca sveta. Chce byť však s každým z nás v spojení v tichu a čistote srdca cez najkrajší ľudský cit - cez lásku. Poukazuje na podmienky, ktoré tento kontakt z našej strany je potrebné zachovať. „Ak budete zachovávať..." (Jn 15,10). Tu Ježiš hovorí o najväčšej láske, ktorá sa u nás prejavuje vernosťou k Bohu a láskou k blížnemu tak, ako ku sebe samým, ako on zachoval prikázania svojho Otca. Ak chceme byť jeho skutočnými priateľmi, tak len vtedy, keď budeme robiť, čo nám prikázal. Vtedy jeho láska bude v nás úplná. Je to výzva.

Je to láska, keď spevák spieva slová o láske a prestupuje Božie prikázania? Je to láska, keď vyznávame inému človeku slovami, skutkami lásku, a je to hriech? Je to láska, keď recitujeme modlitbu, keď sme na svätej omši i pristupujeme ku sviatostiam a vo svojom srdci prechovávame odpor k určitým pravdám viery, príkazom, keď nechceme zanechať cestu hriechu, príležitosť k hriechu, vo vzťahu k veciam, osobám, citom...?

Áno, ťažkosť je aj v tom, že sme nevytrvalí v láske. Preto sa stotožňujeme s Ježišovými slovami: „Ak budete zachovávať..." (Jn 15,10). "Caritas oblige - láska zaväzuje"! Kto žije lásku, bojuje o lásku, často musí viac trpieť, hoci býva menej populárny. Nevzdáva sa! V emóciach je opatrný, dáva prednosť pravde a má na pamäti ľudské slabosti; nad urážky sa povznáša, vie odpúšťať, na zlo jemu spôsobené zabúda. Amen.

facebook_like_logo.jpg