Meditácia na 29.05.2020

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli | Jn 21, 15-19

Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky!“ Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce! Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“


Aký mám vzťah k pápežovi? Ako prejavujem svoj vzťah k Svätému otcovi? V čom vidím potrebu a význam primátu pápeža? Ježiš povedal Šimonovi Petrovi: „Pas moje baránky! Pas moje ovce!“ (Jn 21,15.16.17). Ježiš Petrovi odovzdal primát. Primát pápeža bol je a bude ťažkou skúškou pre veriacich. Peter dostáva úrad, keď po trojnásobnom zapretí Ježiša, trikrát vyznáva: „Pane, ty vieš, že ťa mám rád!“ Kľúče - moc čo dostal Peter je dar ľudstvu. Škoda, že veriaci ľudia dar ešte neprijímajú.

Primát pápeža má otvárať srdcia pre Krista. Spájať a zjednocovať proti útokom diabla. Primát pápeža je výzvou zjednotiť sa v učení viery, mravov a všetkého, čo učí Magistérium. Mať úctu a lásku k nástupcom sv. Petra apoštola. Aj nehodní pápeži boli nástupcovia sv. Petra, ale viac bolo tých, čo vyznali svoj vzťah a položili svoje životy za Krista, ako prvý pápež sv. Peter. Memento nielen pre dnešné dni. Amen.