Meditácia na 04.06.2020

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza | Mt 26, 36-42

Ježiš prišiel s učeníkmi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“ Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť. Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“ Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“

Všetko konanie, ktoré človek robí, by malo mať vždy pred očami: čo je to láska a že všetko robíme pre lásku.

Človek je stvorený nie len na to, aby poslúchal Boha ako svojho Pána, ale aj na to, aby ho miloval ako svojho Otca. Boh nechce, aby sme boli ako bojazliví sluhovia, ale slobodní synovia a dcéry. Nechce, aby sme zachovávali Zákon a prikázania, ktoré nám boli dané len preto, že ich musíme, ale preto, že chceme. A to sa dá len vtedy, keď ich hlbšie pochopíme.

Vždy, keď niečo robíme, alebo sa snažíme podľa prikázania zachovať, musíme konať s láskou. Musíme si uvedomiť, že plnenie Božej vôle a slúžiaca láska k človeku sú jedno - to si musíme všetci uvedomiť. Veď, kto by hovoril: „Milujem Boha“ a nenávidí brata, je luhár. Amen.