Meditácia na 10.06.2020

Streda 10. týždňa v Cezročnom období | Mt 5, 17-19

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“


Dobro prikázaní

Možno vás napadlo, pri vypočutí evanjelia: "Pane, čo zase chceš od nás? Prečo hovoríš o prikázaniach a žiadaš, aby sme zachovávali aj tie najmenšie? Prečo nehovoríš radšej o svojej láske k nám? Veď trošku tvrdo nám znejú slová: "Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší"(Mt 5,19a).

Ak vás niečo také napadlo, je to prirodzené. Sú to bežné otázky. Našťastie existuje na ne odpoveď. Keď nejaká firma vyrobí stroj, dáva k nemu aj návod na použitie. Pretože ten, kto stroj vymyslel a vyrobil, najlepšie vie, ako funguje, akú údržbu potrebuje, na čo má slúžiť a aké používanie mu škodí. Boh, ktorý stvoril človeka - ako jeho autor pozná ho lepšie ako on sám seba. A pretože ho miluje, neponechal ho blúdiť, ale dal návod, pravidlá. Dal mu prikázania, ktoré mu pomáhajú, aby žil život plnohodnotne, dôstojne. Aby neškodil sebe, ani svojim bratom a sestrám.

Pripomeňme si znovu slová evanjelia: "Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší"(Mt 5,19a). Ešte stále sa nám zdajú tieto slová prísne? Alebo už vnímame, že sú prejavom jeho hlbokej dojímavej otcovskej lásky a starostlivosti o nás? Nuž, prehodnoťme náš vzťah k príkazom, ktoré nám dal Boh priamo alebo cez Cirkev. Pýtajme sa úprimne, či ich zachovávame alebo nimi pohŕdame? Či sme si ich obľúbili, alebo ich vnímame ako niečo, čo nás obmedzuje, čo musíme zachovávať, ak sa chceme vyhnúť Božiemu hnevu. Božie pokyny a usmernenia môžeme vnímať ako precízne vypracované značky, ktoré pozemského pútnika bezpečne privedú do večného domova. Ak by sme nimi pohrdli, škodíme sami sebe. Naozaj je veľmi nebezpečná slepota-nevidieť v prikázaniach niečo veľmi užitočné a myslieť si, že ich odmietaním sa stávame slobodnejší. Skúsme Bohu teraz spolu možno po prvýkrát poďakovať za jeho usmernenia.

Ďakujeme ti, Pane, za tvoju mnohorakú starostlivosť o nás. Za to, že nám sám hovoríš, čo máme robiť, aby sme sa to nemuseli bolestne učiť na vlastných chybách. A odpusť nám, ak sme niekedy šomrali na tvoje príkazy. Ak sme ťa vnímali ako diktátora, policajta a nedokázali vidieť v tebe Otca, ktorému záleží na šťastí svojich detí. Amen.