Meditácia na 19.06.2020

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho | Mt 11, 25-30

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Vidíme, že dnes už srdce nereprezentuje všetko, čo reprezentovalo v Písme. Dnes sa chce viac poukázať na inteligenciu, na vôľu, rozum... A vieme, čoho sa dopustí človek, ktorý má vysoký stupeň inteligencie, vôle i rozumu, ale nemá srdce. Život bez lásky sa stáva peklom. Kto nemiluje, necení si nič posvätné. Kto nemá na prvom mieste lásku, ten šliape po pravde, spravodlivosti, cti, slobode, ničí a znesväcuje všetko, čo môže ľudský duch lásky vytvoriť. Sme šťastní, že úcta Božskému Srdcu nepatrí minulosti, že Srdce Krista žije, že vstal z mŕtvych a žije v Duchu. Od Srdca Krista sa znova a znova chceme učiť tak žiť, aby sme v hodine smrti mohli prejsť z toho pominuteľného života do života večného. Súhlasíme s výzvou sv. Pavla apoštola: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš“ (Flp 2,5). To znamená napodobňovať Srdce Krista. Dovoľme, aby Kristus v nás miloval bratov a sestry. Tak budeme aj my nástrojom Krista, aby bol jeden ovčinec, jedno srdce, aby medzi ľuďmi padli bariéry a vytvorili sme spoločenstvo svätých. A k tomu nám majú poslúžiť prisľúbenia Božského Srdca Ježišovho.

S R D C E

evanjelizacia.eu_bozske_srdce_jezisovo.jpg