Meditácia na 28.06.2020

13. nedeľa v Cezročnom období | Mt 10, 37-42

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“


Zmysel a cieľ života si vyžaduje neustálu prácu na sebe. Učíme sa nielen prírodné vedy, umenie, trénujeme telá... Učíme sa aj znova a znova plniť vôľu Božiu, žiť s Bohom stále: každú hodinu, deň, týždeň, rok. Poznávanie Boha je školou, v ktorej sa ľudská prirodzenosť naučila mravnosti. Učíme sa nie plakať, nie hnevať sa, ale žiť s blížnymi, s Bohom, pre Boha, aby sme neprišli o svoju odmenu. K tomu patrí aj porozumieť iným. Áno, najlepším spôsobom poznania seba je úsilie porozumieť iných. Tých, čo opúšťajú otca, matku, syna, dcéru pre Ježiša. Porozumieť tých, ktorí nesú kríž pre Ježiša. Tých, čo prijímajú proroka, aby dostali odmenu proroka... Áno, dá sa pochopiť zmysel života, prijať ho, osvojiť si ho a vo svoj prospech, pre spásu duše využiť.

Načo sme na svete? Nestačí len poznať katechizmovú odpoveď. Nestačí len teória. Život je niečo viac. Večnosť začína dnes. Božie kráľovstvo je medzi nami. Obetovanie pri svätej omši môžeme využiť ako začiatok novej odpovede na otázku: Načo sme na svete? Pred každým z nás je večnosť. Uvažujme a svoju vieru vyjadrime konkrétnymi skutkami. Amen.