Meditácia na 02.07.2020

Návšteva Panny Márie | Lk 1, 39-56

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.


Boh chce od nás, aby sme sa nebáli neznáma. Je to odvaha, ktorá je postavená na viere v Boha. A Boh nám na cestu dáva k dispozícii odvážneho človeka viery, ktorým je Panna Mária. Tiež bolo pre ňu ťažké urobiť krok akoby do neznáma, keď odpovedá anjelovi: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova", keď prijíma Ježiša v podobe plodu jej života. Ide vo viere k Alžbete, no nevie, čo ju tam čaká. Ale ide. Panna Mária v sebe objavila dimenziu duchovna. Táto dimenzia jej dala akoby krídla a ona dokázala vyletieť vo viere do neznáma a sami sme svedkami ovocia jej viery. Nie je to len Spasiteľ v podobe Ježiša, ale je to aj samotná skutočnosť s jej telom, ktoré je vzaté zo zeme do neba.

Mária nás učí viere, aby sme v sebe objavili krídla anjela a nebáli sa vyletieť s ňou do neznáma. Lebo človek nie je len kopou psychologických javov, ale je hlavne duchovnou bytosťou, o ktorej svätopisec hovorí: „Človek je len o niečo menší od anjelov." Preto skúsme v sebe objaviť anjela, ktorý má krídla.

Každý rok sa usporadúvajú súťaže o titul kráľovnej krásy od malých miestnych kráľovien až po Miss sveta. Často sa posudzujú len vonkajšie telesné znaky, ale na krásu duše sa zabúda, dokonca sa z duchovného vysmieva. Krása duše sa nedá ničím vynahradiť. Čistota duše je najcennejší dar, ktorý si chránime a ktorý nás robí podobnými Panne Márii a jej Synovi. Zvoľme si Pannu Máriu za vzor svojich sŕdc! Mária nás nesklame. Mária nás uchráni pred ťažkosťami a pokušeniami v čase dospievania i zrelého veku. Naša láska k Panne Márii bude opätovaná a odmenená: tu na zemi, ale raz iste v nebi. 

Nič nemôže ubrať na kráse Panny Márie. Vieme, že tvár človeka odzrkadľuje vnútro človeka. A môžeme povedať, že človek, ktorý má v srdci lásku, nebude rozdávať hriech. Panna Mária milovala, miluje a bude milovať nielen svojho Syna, ale milovala, miluje a bude milovať aj nás. Pretože jej srdca sa nedotkol žiadny vedome a dobrovoľne spáchaný hriech. Mária svojou láskou nám pomáha opätovať lásku k Bohu, jej Synovi, ku všetkým ľuďom a anjelom. Úcta k Panne Márii nás obohacuje, napĺňa pokojom, silou, radosťou, tým, čo práve najviac potrebujeme, ba často tým, čo si ani neuvedomujeme, že potrebujeme.

Modlím sa za vás, aby ste aj vy dokázali povedať, predtým spoznať, zažiť, osvojiť si, že Panna Mária nás miluje. Kto to už teraz cíti, môže povedať: "Ježiš a Mária, milujem vás!" Amen.