Meditácia na 04.07.2020

Sobota 13. týždňa v Cezročnom období | Mt 9, 14-17

K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť. Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová.“


Na svadbe je radosť, veselosť, zábava, šťastie. Isto by bolo zvláštne, keby sme prišli na svadbu, na ktorej by sa nejedlo, nepilo, všetci by boli smutní, nešťastní. Určite by to nemohla byť svadba. Ježiš na otázku farizejov a Jánových učeníkov, prečo sa jeho učeníci nepostia, odpovedal práve tým, že hovorí o ženíchovi, neveste a svadobnej hostine. Pôst podľa starozákonného chápania, ku ktorému patrili farizeji i učeníci Jána Krstiteľa je príprava na príchod Mesiáša. Pri takomto chápaní pôstu sa človek domnieval, že je sám a že si namáhavým cvičením musí zaistiť vlastnú cestu k Bohu. Postiaci dáva najavo, že má pred Bohom obavy a strach.

Ježiš tým, že sa priznáva k ženíchovi, chce povedať, že on je ten prisľúbený Mesiáš, ktorého tak dlho čakali. S Ježišom prišlo niečo celkom nové. Boh sám si v Ježišovi Kristovi prerazil cestu k človeku. Tu je predpis o pôste celkom prekonaný, pretože je čas radosti, povznesenia a svadby. Ženích je medzi nami.

Je Ježiš ženích prítomný aj dnes tu medzi nami? Áno, ten istý Ježiš je prítomný aj dnes tu medzi nami. Nevidíme ho z tváre do tváre, ale napriek tomu je prítomný v Eucharistii, v Božom slove a v každom z nás. Z tváre do tváre ho budeme vidieť až v nebi. Preto sa aj v súčasnosti postíme, ale nie preto, že čakáme Mesiáša, ale preto, že sa túžime zbaviť starého hriešneho života, špinavých šiat hriechu a obliecť si nové nádherné a čisté svadobné šaty na Baránkovu hostinu v nebi. Ježiš v Eucharistii je reálne prítomný medzi nami. Preto sa nesprávajme ako hostitelia, ku ktorým príde vzácna návšteva a oni si ju nevšímajú. Prechádzajú okolo hosťa a každý si robí svoje, jeden pozerá televíziu, druhý surfuje na internete, tretí sa hrá PC hry, alebo spí, alebo upratuje, varí, počúva rádio a pod. Isto by sa ten hosť cítil trápne. Preto s radosťou prichádzajme na sv. omšu, s radosťou ho prijímajme, veď v Eucharistii je naozaj ten Ježiš, ktorý tu bol pred dvetisíc rokmi.

Pane, veľmi ti ďakujeme, že ťa aj po tvojom odchode do neba môžeme mať medzi sebou v Eucharistii. Vieme, že vplyvom ľudskej slabosti sú tieto naše spojenia s tebou veľmi nestále. Pomôž nám preto pochopiť a prežiť svoj prítomný stav ako pôst, ako stále opatrné úsilie ani na chvíľu sa nevzdialiť od teba a dosiahnuť raz tvoje večné objatie. Amen.