Meditácia na 10.07.2020

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období | Mt 10, 16-23

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.“


Hlavná myšlienka prečítaného textu evanjelia je prenasledovanie, ktoré čaká vyznávačov Krista: „Vydajú vás súdom, budú vás bičovať... pre mňa... Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno“ (Mt 10,17). Vidíme, že sa to deje vo všeobecnosti tam, kde kresťanstvo má čo povedať, kde má vplyv na život; práve tam jeho protivníci s ním bojujú. Tí, ktorí odmietajú kresťanské morálne zásady, nemajú takú odvahu, aby útočili priamo na osobu Ježiša Krista - ale zameriavajú svoju zlobu na pápeža, vysmievajú sa z Cirkvi a z jeho predstaviteľov, zosmiešňujú náboženské inštitúcie a kresťanských aktivistov. Pozorujeme takéto akcie aj v médiách; zlostné zádrapky sa týkajú aj nás osobne.

„Všetko pre mňa“, hovorí Pán Ježiš. To všetko je akoby začlenené do jeho diela spásy. Kristus trpel, aby založil Božie kráľovstvo; tí všetci, ktorí pokračujú v jeho diele, musia mať účasť na tomto utrpení. Utrpenie a znášanie príkoria pre Ježiša sa veľmi líši od utrpenia, ktoré si spôsobíme vlastnou hlúposťou alebo ako dôsledok konania zla. To prvé je nám na česť a je dôvodom na odmenu. To druhé utrpenie je na hanbu.

Ak príde prenasledovanie, neznamená to, že sa máme v takých situáciách zachovávať ako stádo baranov, ktoré ženú na zabíjanie. Pán Ježiš predsa odporúča: “Buďte teda opatrní ako hady... nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť... bude vám dané, čo máte povedať.“ A teda máme zaujímať jasné stanovisko voči pravde a falošnosti, voči dobru a zlu... Vtedy treba vedieť, čo povedať a čo nepovedať, komu povedať a ako povedať. Odvážnemu vyznávačovi to bude „dané“, sľubuje to Pán Ježiš; pretože odvážny vyznávač nevystupuje vo vlastnom mene, ale reprezentuje osobu Krista - neostane teda bez jeho podpory a darov Ducha Svätého.

Ďakujme Bohu, že žijeme v dobe, keď nik neohrozuje náš život pre Krista a vieru. Na druhej strane však prosme o milosť vytrvať v tých protivenstvách, ktorými nás tak často mučí naša od Boha vzdaľujúca sa spoločnosť a používa viac psychický tlak a zosmiešňovanie, ktoré tiež dokážu zlomiť charakter. Jedine s Božou pomocou môžeme tento boj dobojovať k víťaznému koncu. Amen.