Meditácia na 16.07.2020

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 11, 28-30

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“


Všedný život človeka je naplnený všeličím. Prenasledujú nás starosti v práci, starosti v rodine, bolesti najrozličnejšieho typu, či už telesné, alebo duchovné. Niekedy sa nám zdá, že tých starostí je už vyše hlavy. „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11,28). Ježiš v týchto slovách reaguje na situáciu veriacich (Židov) jeho súčasnosti. Vie, že požiadavky Zákona pre vtedajšieho človeka sú častokrát namáhavé až nesplniteľné. Všetci unavení a utláčaní dostanú od Krista jeho pokoj. Budú oslobodení od namáhavej práce dodržiavania predpisov. Všetci môžu prísť a môžu si byť istí, že v ňom nájdu pokoj. Tento pokoj je dar, nemusíme preň robiť nič špeciálneho, stačí len prísť za Ježišom.

Ježiš týmto svojím počínaním nemyslí len požiadavky Zákona. Uznáva, že sme taktiež utláčaní diablom, preťažení i svojou vlastnou vinou ako stýrané zvieratá a chce nám pomôcť. Ježiš vie, ako to chodí v živote. Bol človekom na zemi ako my a znášal všetko to, čo musíme znášať my. A zároveň je Bohom, ktorý pozná človeka a jeho život. Vie, čo všetko musíme znášať, a aké to môže mať pre nás dôsledky. Preto nám chce pomôcť oslobodiť sa od problémov a starostí. Pozýva nás, aby sme si pri ňom oddýchli a načerpali nových síl, ktoré sú potrebné pre život. Pán Ježiš nám neponúka zábavu ani nejakú tancovačku, kde by sme mohli zo seba na chvíľu striasť starosti, ale ponúka nám sviatosť zmierenia, v ktorej nás chce oslobodiť od všetkých vín, ktorých sme sa dopustili, a ktoré nás ťažia.

Je na mieste otázka. Keď je to také jednoduché, prečo je na svete tak veľa ľudí, ktorí ešte za Ježišom neprišli? Odpoveď môžeme nájsť v samotnom evanjeliu. „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Ísť za Ježišom, neznamená vykonať jednorazovú návštevu a všetko je v poriadku. Prísť za Ježišom znamená ostať s ním, znamená všetko naše konanie nasmerovať na Krista. Všetko, čo robíme v našom živote máme nasmerovať na Ježiša a vtedy budeme mať vnútorný pokoj a pocit sily. Pozvanie na nijakú oslavu na tomto svete nám nemôže dať toľko, koľko nám ponúka Ježiš vo svojom pozvaní. Čokoľvek budeme konať, budeme mať pocit, že pri nás niekto stojí, pomáha nám niekto, pri ktorom si kedykoľvek môžeme oddýchnuť. Oddychujme teda a nenechajme sa prosiť. Je to všetko pre nás a z lásky k nám. Amen.lubomir_stancek_oamdg_.jpg