Meditácia na 19.07.2020

16. nedeľa v Cezročnom období | Mt 13, 24-30

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘ On im vravel: ‚To urobil nepriateľ.‘ Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘ On odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.‘“


Nechceli by sme týmto kúkoľom nazývať ľudí, ani tých najväčších škodcov, ale kúkoľom je zlo, ktoré rozsievajú ľudia. Ale my často netrpezlivo žiadame okamžitú reakciu zo strany Boha a okamžitý Boží trest. Chceme mať zadosťučinenie vidieť na vlastné oči triumf spravodlivosti a pokorenia hriešnikov. Radi by sme to vybavili dokonca vlastnými rukami: Chceš, Pane Bože, aby sme šli a vyzbierali ten kúkoľ? Ale Boh radí trpezlivosť. Obdaril človeka slobodnou vôľou, a človek v určitom zmysle má právo urobiť s touto slobodou to, čo sa mu páči.

Boh je taký citlivý, čo sa týka našej slobody, že ju nechce narušiť, pokiaľ mu to nedovolíme - až do smrti, keď nám ju vezme (J. Green). Až do smrti: nechajte kúkoľ rásť až do žatvy - hovorí hospodár tým netrpezlivým sluhom.

Pán Boh vo svojej trpezlivosti postupuje ako múdry vychovávateľ: človek má sám na sebe zakúsiť následky vlastných omylov, presvedčiť sa na vlastné oči a na vlastnej koži, aké zlo prináša zneužitie slobody. Pán Boh to dopúšťa nie pre záhubu hriešnika, ale pre jeho zamyslenie. Takáto bolestná skúsenosť privádza ľudí najúčinnejšie na správnu cestu. Nepozorujeme okolo seba - blízko či ďalej - ako včerajší hriešnici, rúhači, tí, čo pohoršovali, vykonávajú dnes s nadšením náboženské praktiky? Sú to možno tí, ktorých naša netrpezlivosť chcela predčasne zviazať do snopov na spálenie. Božia spravodlivosť sa snaží predovšetkým nie o zničenie hriešnika, ale o víťazstvo, aké si v jeho duši a živote odnáša pravda. Boh dáva aj hriešnikovi šancu, aby konal až do konca. A dáva mu čas, aby prešiel ťažkú cestu späť k nemu, ktorá môže byť dokonca veľmi dlhá. Amen.