Meditácia na 26.07.2020

17. nedeľa v Cezročnom období | Mt 13, 44-46

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“


Ako počujeme, jeden nehľadal a našiel; a druhý usilovne hľadal. Niekto povie: tomu prvému sa jednoducho podarilo, bola to šťastná náhoda. Ale náhody neexistujú. Lebo: kým bol ten človek, ktorý našiel poklad na zemi? Bol to niekto, kto bol ochotný predať všetko, zbaviť sa všetkého kvôli získaniu pokladu. Ale ešte viac si zasluhoval cenný klenot ten človek, ktorý horlivo hľadal. Jeden i druhý nálezca sú hodní uznania; aj jeden aj druhý majú byť pre nás vzorom.

Nebeské kráľovstvo, ktoré je nám sľúbené, dosiahneme pod podmienkou, že sme ochotní obetovať preň všetky iné hodnoty. Hodným tohto kráľovstva sa ukáže aj ten, kto ho zo všetkých síl hľadá: hľadá pravdu a spravodlivosť, samozrejme, najprv vo vlastnom srdci, v osobnom postupe.

Ostatne: nájsť šťastnou náhodou či tiež nájsť ako výsledok hľadania, to nie je akási alternatíva pre voľbu. Ten, ktorý našiel, nie je oslobodený od povinnosti ďalej hľadať. Každý z nás bez námahy našiel poklad kráľovstva v jeho prvotnej forme: v podobe svätého krstu, náboženskej výchovy, milosti viery a nádeje. Avšak túto prvotnú formu kráľovstva treba v sebe rozvíjať a zdokonaľovať stále hľadajúc. Hľadajúc čoraz novšie spôsoby zjednocovania sa s Bohom a osobného posväcovania.

Jeden i druhý nálezca predal všetko, čo mal, aby získal poklad. Všetko, čo máme, za čo získavame perlu kráľovstva - to je veľmi veľa, máme ten majetok v našom každodennom živote. Niekto neraz nevidí zmysel tohto života. Tento zmysel treba vidieť v každej kvapke nášho potu, v každom úsmeve nášho dieťaťa, v každej preliatej slze a v každej neprespatej noci. Za to získa človek ukrytý poklad a vzácnu perlu a svoj šedivý život odeje do jasu nesmrteľnosti. Amen.