Meditácia na 08.08.2020

Sobota 18. týždňa v Cezročnom období | Mt 17, 14-20

K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť.“ Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne.“ Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto ta!‘ - prejde. A nič vám nebude nemožné.“


Vieme, že existujú spôsoby ako zlý duch napáda človeka. Prvý spôsob je taký, že ten sám dotyčný človek mu podá ruku a začne s ním "koketovať". Dnes jestvuje veľmi priaznivá klíma pre posadnutosti; náš svet sa stal ihriskom pornografie, sexu, peňazí, túžby po materiálnych statkoch, drog, alkoholu... Máme nástroje, ktoré perfektne šíria satanské posolstvá: TV, internet, rádio, hudba, ba dokonca i tričká, ktoré si obliekame so satanistickými nápismi a znakmi. A človek sa ani nenazdá a je v diablových rukách. V druhom prípade sa jedná o nečakané návštevy. Poznáme prípady boja svätcov s diablom - Ján Bosco, Páter Pio, Ján Vianney... No v žiadnom prípade nešlo o posadnutosť týchto ľudí diablom. Diabol vstupoval do ich života a otravoval ich. Dnes by sme na posadnutého človeka privolali exorcistu.

Býva to kňaz svätého života a musí mať na vykonávanie exorcizmu povolenie. A takýmito exorcistami boli aj apoštoli a aj keď sa im to nepodarilo, nevyhnali diabla z toho chlapca, museli to brať ako vlastné sklamanie, a možno sa za to aj hanbili, veď zrazu zbadali pristupujúceho človeka k Ježišovi a oni však dobre vedeli, že to nie je dobre, veď učiteľ sa o nich dozvie, že nie sú toho schopní. Boli, ako sa povie `prichytení na hruškách` a už nemali kam uhnúť. A Ježiš ich za to aj patrične zvozí veď povie: "Neveriace a skazené pokolenie." Ježiš však nenechá zodpovednosť na apoštoloch, a nepovie `čo ste si navarili, to si aj zjedzte`, ale ako dobrý učiteľ, napraví chybu svojich žiakov a zlého ducha z chlapca vyženie. 

A čo z toho plynie pre nás..? Len ťažko predpokladať, že by sme sa my sami stali exorcistami a že by ľudia chodili za nami, aby sme ich oslobodili od diabla. My si však v tejto chvíli hlboko vo svojom srdci urobme predsavzatie: nikdy zlému nič nedať a nič nedarovať. 

Prosíme ťa, Pane Bože, stoj vždy pri nás v pokušeniach a rozhodovaniach, aby sme sa nikdy nemuseli za svoje nepodarky hanbiť tak, ako sa dnes hanbili Ježišovi apoštoli, a ak aj niečo spôsobíme, aby sme vedeli, že sa môžeme vždy na teba obrátiť ako na svojho láskavého Otca. Amen.

facebook_like_logo.jpg | H O M Í L I E