Meditácia na 09.08.2020

19. nedeľa v Cezročnom období | Mt 14, 22-33

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“


Ježiš a učeníci sa nachádzajú na pustom mieste, na ktoré sa dostali loďkou. Ľud ich však prenasleduje pešo. Bol to celkom slušný zástup, veď tam bolo 5000 mužov okrem žien a detí. Boli hladní, tak Ježiš rozmnožuje chlieb a ryby a všetci sa spolu najedia. Hneď potom Ježiš rozkazuje učeníkom, aby nastúpili na loďku a odišli na druhý breh. Prečo Ježiš používa takýto spôsob? Je možné, že je to kvôli ochráneniu apoštolov. Bolo by však iste veľa iných dôvodov, prečo ich posiela odtiaľ preč. Ale potvrdenie toho, čo som doteraz hovoril, by mohlo byť na loďke. Ježiš ako rozpustil zástup, sám sa potom modlil. Dobieha ich tak, že kráča po mori. A čo urobí Peter ohúrený rozmnožením chleba a teraz vidiac Ježiša kráčať po vode? Vstupuje na vodu a ona ho istú dobu drží, tak, že po nej kráča - ako jeho učiteľ. Kráča až do chvíle, keď si neuvedomí, čo sa to s ním deje. Ježiš ho však nenechá utopiť sa, ale mu pomáha do loďky. 

Ježiš, daj nám všetkým do sŕdc túžbu: nikdy nepodľahnúť pýche a ochotu počúvať prikázania, ktoré si nám zanechal, aby sme sa v živote viac netopili. Amen.

facebook_like_logo.jpg | H O M Í L I E