Meditácia na 19.08.2020

Streda 20. týždňa v Cezročnom období | Mt 20, 1-16

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne stojíte celý deň?‘ Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!‘ Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘ Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘ Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘ Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“


Možno aj vy ste počuli, snáď aj vyslovili alebo si aspoň mysleli: „Šťastie, že je jedna spravodlivosť - Boh, ktorý nepozná konexie, protekciu, ktorý dá raz každému to, čo si zaslúžil." Preto ľahšie pochopíme slová o hospodárovi a najatých robotníkoch. Jedine Boh dá spravodlivú odmenu. Odmena, ktorú dáva Boh je milosť. Človek sa môže pýtať, keď sa jedná o niečo, čo sa od neho vyžaduje: „Čo z toho budem mať." A odpoveď typicky Božia znie: "Všetko je milosť". Vieme, že Boh jediný dáva život, človek len spolupracuje s Bohom. Boh keď pozýva, dáva život človeku a ten môže Bohu povedať aj svoje "nie"!

Hospodár v podobenstve je Boh. Pracovníkmi, ktorých pozýva pracovať do vinice sú ľudia. Boh človeku dovolí, aby viedol človek so svojím Bohom dialóg. Boh rešpektuje rozum a slobodu človeka, ktorými ich obdaroval. A je správne, že nezabúdame na to, že zomrel za nás všetkých. Amen.

Priatelia, spojme sa dnes v modlitbe za otca Ľubomíra - pošleme mu do neba spoločnú narodeninovú kyticu modlitieb ;)