Meditácia na 01.09.2020

Utorok 22. týždňa v Cezročnom období | Lk 4, 31-37

Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom: „Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu. Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“ A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.


Múdrosti sa učil pod krížom od ukrižovaného Krista. A múdrosti života aj nás dnes chce Ježiš poučiť svojim slovom. „Všetkých pojal úžas a vzájomne si vraveli: „Čo je to za slovo...." (Mk 1,27)? Evanjelista Lukáš píše o Ježišovi, ktorý slovom a skutkom dokazuje svoju moc, svoje poslanie, svoje meno, že je skutočne Mesiáš. Keď učí v synagóge v Kafarnaume, jeho reč je odzbrojujúco jasná a otriasajúco zreteľná. Je to iná reč, akú v synagógach od študovaných mužov počúvajú zástupy. On hovorí ako ten, ktorý má plnú moc "grécky - exusian echon". Ježiš hovorí ako ten, ktorý vie, prečo prišiel. Prináša učenie evanjelia, radostnú zvesť o Božom kráľovstve. Ježiš svojím učením otvára oči duší, aby videli, čo Boh očakáva od človeka. To dokazuje aj udalosť, keď nečistý duch vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Syn" (Mk 1,24). Konštatujeme, že takto mohol hovoriť len slabší voči silnejšiemu. Nečistý duch hovorí pravdu o moci Krista. Predstavuje Ježiša ako Svätého Božieho. Slová prezrádzajú o beznádejnom a zúfalom pokuse zneškodniť moc druhého. Diabol vie, že jeho moc je neporovnateľná s mocou Ježiša. Diabol nemá moc zvíťaziť nad Ježišom. Ježiš na to dokazuje svoju moc, keď povie jasne a rozhodne: „Mlč a vyjdi z neho" (Mk 1,25)! Nie je to len Ježišova moc slova. Koľkí dávajú príkazy a rozkazy a nariadenia a tí, ktorým sú adresované, ich nezrealizujú. Moc Ježišovho slova sa ihneď zrealizuje. Nečistý duch zalomcuje človekom, vidieť v tom určitý boj o človeka a zároveň porážku diabla, ktorý nie ticho, ale s krikom musí vyjsť z človeka. Krik diablovi nepomohol. Len prezrádza, že Ježiš má moc, pred ktorou kapituluje moc zla. 

Cirkev dostala od svojho zakladateľa úlohu a povinnosť učiteľky a proroka a tak pokračuje a napĺňa dielo Pána Ježiša. Poslanie Cirkvi učiteľsko prorocké bolo vždy potrebné, aby riadilo zmýšľanie, zobúdzalo svedomie a bdelo nad ľudskými srdciami. Keď chceme aktuálne zrealizovať Ježišove slová, je správne, keď si uvedomujeme, že nech sa kňaz nikdy osobne nepriberá na také práce, ktoré možno zveriť aj laikom. Laici nech ponúknu svoje schopnosti, vedomosti, skúsenosti, nadanie, vzdelanie tam, kde ich má Boh. Je to priam hriechom, keď by kňaz neumožnil v rámci možnosti laikom zrealizovať dary, ktoré dostali od Boha.

Už nás oklamali mnohí svojimi chytráckymi rečami, prísľubmi, návrhmi, falošnými argumentaciami, ale ich moc, hoci aj desiatky rokov trvala, trvá a bude trvať, je konečná. My dnes nemlčíme a nechceme mlčať, pretože sme uverili v moc učenia Ježišovho evanjelia. Amen.