Meditácia na 11.09.2020

Piatok 23. týždňa v Cezročnom období | Lk 6, 39-42

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,‘ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.


Žijeme vo svete, v ktorom je veľa dobrého a ušľachtilého, ale ktorý tiež vraždí vlastné deti, deti zabíjajú svojich rodičov a vodcovia, ktorí nám vládnu pod tlakom tzv. "verejnej mienky" tvrdia, že je to v poriadku. Tvrdíme, že rozumieme nešťastiu, ktoré spôsobia vojny na všetkých stranách a predsa vojny sú stále vo svete. Zamýšľame sa, ako je to možné, veď spoločnosť sa už predsa poučila? Odpoveď nám dáva samotný Boh - človek sám likviduje seba, pretože je v tme svojho hriechu, žije v blude, v túžbe po moci, po ovládaní tých druhých, chce byť pánom nad životom i smrťou. Iní ľudia pre neho sú už iba prostriedok na dosiahnutie jeho egoistických cieľov. Človek sa odmieta podriadiť Bohu a dokonca sa stavia do pozície samotného Boha a tým sa stáva nielen modlárom, ale i modlou. Klania sa už len sebe, odhodil Božie normy a dáva si len svoje pravidlá. To, čo sa s ním stane, je úplne jasné, keďže je slepý nevojde do cieľa, a tí ktorí sú na tom ako on, nevojdú tam tiež. Z jamy, v ktorej sa nachádzajú, je len jedna Cesta - je to cesta obrátenia, cesta prijatia Ježiša z Nazareta ako Pána a Spasiteľa, ako toho, ktorý je Svetlo sveta.

Aj dnes, tak ako v minulosti, často ukazujeme len na chyby druhých. Sme len tými, ktorí negatívne analyzujú skutky našich blížnych. Naše postoje nie sú postojom kresťanov, ktorí majú byť ľuďmi lásky. Amen.